Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nüzhet erman’ın şiirlerinde hacı bektaş veli algısı

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1
Görüntülenme :
683
DOI :
Özet Türkçe :

Toplumun ham olan kültürünü bilgi yığını olmaktan kurtaran edebiyat bilimi içerisinde toplumsal hafıza önemli bir yer tutar. Tarih, mimarî, heykel gibi unsurların yanı sıra tarihte yer eden ve toplum hafızasında değer kazanan kişiler de toplumsal hafıza içerisinde yer alır. Çünkü toplumu bir arada tutan "tutkal" görevini üstlenirler. Hacı Bektaş Veli de bu kişilerden biri olarak toplum içerisinde yerini alır. Edebiyatçının bu kişileri eserinde kullanması ise, toplumu bir arada tutmak görevini yerine getirmek maksatlıdır ve Nüzhet Erman'ı da bu açıdan değerlendirmek gerekir. Nüzhet Erman'ın şiirlerinde Hacı Bektaş Veli algısı, onun Horasan'dan Anadolu'ya gelişi, Ahilik içerisindeki yeri, kolektif bilinç ve felsefesi bağlamında ön plana çıkar. Hoca Ahmet Yesevî tarafından gönderilen Hacı Bektaş Veli, yanında dokuz yüz kişiyle birlikte Anadolu'ya gelir. Ahilik kurumu içerisinde Yunus Emre'yle birlikte düşünülür. Kolektif bilinç ise, Anadolu'da Hacı Bektaş Veli'yi korur ve "veli" olarak hatırlar. Bütün insanlara sevgiyle bakan felsefesi de Nüzhet Erman şiirlerine çeşitli şekillerde konu olur. Makalemiz bu çerçevede Nüzhet Erman'ın şiirlerinde Hacı Bektaş Veli algısını ortaya çıkarmaya yöneliktir.

Özet İngilizce :

The collective memory in literature which free the crude culture of society from being stack of information take an important place. In addition, the elements like history, architecture, sculpture, people who include in history and gain value also locate in collective memory. Because they undertake unifying role which hold society together. Hacı Bektaş Veli, as one of these people, get involve in society. If literary scholar use these people in text, he aim to keep society together, thus, Nüzhet Erman also sholud be evaluated in this aspect. Hacı Bektaş Veli's perception in Nüzhet Erman poems come into prominence through his coming from Horasan to Anatolia, his place in the Ahilik, collective memory and philosophy. Hacı Bektaş Veli who was sent in Anatolia by Hoca Ahmet Yesevî, came to Anatolia,with nine hundred people. Hacı Bektaş Veli is thought together with Yunus Emre in Ahilik institution. Collective memory, protects Hacı Bektaş Veli in Anatolia and reminds him as "veli". His philosophy looking with sympathy to all of the people also would be subject at various shapes in Nüzhet Erman poems. This article intend to reveal Hacı Bektaş Veli perception,in this context, in Nüzhet Erman poems.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :