Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nef’î’de benlik algılamasının şiirine ve hayatına yansımaları necip fazıl örneği ile karşılaştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erzurum Dadaşkent Anadolu Lisesi 1
Görüntülenme :
464
DOI :
Özet Türkçe :

Nef'î klasik şiirimizin usta şairlerinden bi-ridir. Şair şiirleri kadar hayatı ve kişiliği ile de dikkat çekmiştir. Sert, haşin ve dalgalı kişiliği hayatını ve şiirlerini ciddi şekilde etkilemiştir. Nef'î şahsiyeti ve sanatı bakımından birçok çelişkiyi de varlığında barındıran bir şairdir. Çevresindeki insanlara karşı çok çabuk tavır değiştirmesi, bir taraftan devlet büyüklerini abartılı ifadelerle överken, diğer taraftan kendi ‚ben‛ini yüceltip durması, bir yandan yüksek seciyeli şiirler yazarken, diğer yandan hasımla-rıyla ağız dalaşına girmesi bu çelişkilerden bazılarıdır. Bu makalede, bahsi geçen bu çelişkileri açıklayabilmek için önce Nef'î'nin şiirlerinden yola çıkılarak, onun benlik algılaması tespit edilmeye çalışıldı. Daha sonra da aralarında büyük benzerlikler görülen şair Necip Fazıl ile karşılaştırılıp, tespit edilen ortak noktalardan yola çıkılarak Nef'î'nin çelişkilerine ve anlaşı-lamayan tavır ve hususiyetlerine ışık tutulma-ya çalışıldı.

Özet İngilizce :

Nef'î is one of the master poets of the classical Turkish literature. He has attracted attention with his life as well as his poems. His harsh, aggressive and unstable personality affected his life and poems considerably. Nef'î demonstrated a lot of contradictions in his poetry and personality. Among those contradictions are: He changed drastically position towards the people around him; while he praised the statesmen with exagger-ated words, at the same time he exalted his own ego constantly; on the one hand he wrote poems of highest character, on the other hand he was involved in vulgar quarrels. In this paper, with the purpose of answer-ing those contradictions and questions, it was tried to determine Nef'î's perception of self, regarding his own poems. After that, compar-ing him with Necib Fazil -with whom he seems to share considerable similarities- and referring to the common points found out, it was tried to clarify Naf'i's mentioned contra-dictions and inexplicable attitudes.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :