Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nahçıvan olayları ve general andranik ozanyan’ın nahçıvan’daki katliamı (arşiv belgelerinin izinden)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1
Görüntülenme :
434
DOI :
Özet Türkçe :

1905 yılının Mayıs ayında Nahçıvan'da Azeriler ve Ermeniler arasında bir huzursuzluk meydana geldi. Bölgede Ermenilerin elinde silahların bulunduğu ve Azerilere saldıracağı haberleri yayıldı. Nahçıvan Bölgesi, Ermenistan'ın Sisyan Bölgesine önemli bir geçit yeriydi. Ermeniler buradan kolayca asker toplaya bilirlerdi. Nitekim öyle de olmuştur. O dönemde Nahçıvan'da 2 bin Ermeni, 6 bin Azeri, çevre köylerde ise 33 bin Ermeni ve 65 bin Azeri yaşamaktaydı. Toprak sahiplerinin çoğu Azeriler idi. Öte yandan Nahçıvan'da o dönemde Rus otoritesi tam anlamıyla kurulmamıştı. Bölgede daha çok köylüler arasında zaman-zaman çatışmalar meydana gelmekteydi. Bu çatışmalar sürdükçe Ermeniler iç ve dış güçlerin desteğini yanlarına alarak örgütlenme yoluna girmişlerdir. Özellikle Hınçak ve Taşnaksütyun örgütünün ortaya çıkışına kadar Mavera-yı Kafkas'ta barış ve emniyet hâkim durumda idi. Bu coğrafyada Türklere uygulanan kanlı mezalimlerin izlerini bile hatırlayan yoktu. Ermeniler ve Türkler yüzyıllar boyu bir arada yaşadılar. Oysa Hınçak, Bolşevik ve Taşnaklar geldiler, ırkçılık tohumlarını saçarak, sırf Ermenistan için Ermenilerden meskûn bir toprak parçası oluşturmak istediler. Nahçıvan, Karabağ ve Zengezur'u Ermenistan'a birleştirmek vazifesine üstlenen Andranik Ozanyan, 1918'de bu yönde faaliyetlerine hız vermiştir. Tüm bunlar sonucunda halksız bir toprakta, topraksız bir halk (Ermenileri) oluşturuldu.

Özet İngilizce :

On May of 1905 in Nakhchivan between Azerbaijanis and Armenians occured a restlessness. The news has spread in region that the weapons were owned by Armenians and will attacked Azerbaijani. Nakhchivan region was the important corridor area to entrance to Sisyan district of Armenia. Armenians could racoler easily from here. Thusly it was happend such as that. At the time two thousand Armenians, six thousand Azerbaijanis were living in Nakhchivan and 33 thousand Armenians and 65 thousand Azerbaijanis were living in the surrounding villages. Most of the landowners were Azerbaijani. And an anderenteils at the same time in the Nakhchivan the Russians hadn't been prepared their authority yet. In the region among the peasantry the skirmish occured more from time to time. As long as this skirmish the Armenians approached via organized by taken along the internal and the external forces. Especially untill the emergence of the organizations Hunchak and Dashnaktsutiun, in Trans Caucasus peace and security was predominant. There weren't anyone who rememberd the some evidence of sanguinary atrocities which applied to Turks. Armenians and Turks lived together for centuries. But Hunchak, Bolshevik and Dashnaks came, to perduse the germ of racialism just they wanted to create a piece of land solely inhabited Armenians for Armenia. In 1918 Andranik Ozanyan who undertook to join Nakhchivan, Karabakh and Zengezur to Armenia, has accelerated his activities in this direction. As a result of all of these landless people was created in the land where (Armenians) there was'nt people.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :