Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mehmet rıfat bey’in hazırladığı ‚yeni şarkı mecmuası‛ adlı eser üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü 1
Görüntülenme :
486
DOI :
Özet Türkçe :

Güfte mecmuaları, geleneksel Türk müzik eğitimi ve tarihi bakımından önemli kaynaklar arasındadır. Bestelenmiş şiirlerin bir araya getirildiği, bestekâr, makam ve usûl adlarının belirtildiği, bazı nazarî bilgileri de içeren bir nevî şiir antolojileridir. Araştırma, Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Seyfettin ÖZEGE bağış kitapları arasından temin edilen, K.15510 numara ile kayıtlı ve 1311 tarihli ‚Yeni Şarkı Mecmuası‛ adlı matbu eser ile sınırlıdır. Araştırmada, repertuar, makam, usûl, güftekâr ve bestekârlara yönelik durum tespitleri yapılmıştır. Yapılan bu tespitler sonucu, güfte mecmualarının önemi ve Türk müziğindeki rollerine ilişkin veriler ortaya konulmuştur. Yeni Şarkı Mecmuası'nda kayıtlı otuz sekiz (38) güfte tespit edilmiştir. Mecmuada yazılı güftelerin tamamı Şarkı formunda olup makam, usûl ve sözleri belirtilmiş fakat güftekâr ve bestekâr bilgilerine yer verilmemiştir. Bulgulardan elde edilen veriler, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Türk Sanat Müziği (TSM) Repertuarı ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma doğrultusunda; otuz sekiz (38) şarkıdan, otuz üç (33)'ünün TRT TSM repertuarında kayıtlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Beş (5) şarkı ise TRT TSM repertuarında bulunmadığından şarkıların unutulmuş ya da kaybolmuş olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Lyrics anthologies areone of the important sources in thefield of traditional Turkish music education and history. They are poetry anthologies that consists of theoretical infor-mation and in which composed poetries are collected and the names of composer, of tune and of tempo are stated. This study is limited with the printed work dated on K.15510 registered for the number and dated 1311, ‚Yeni Şarkı Mecmuası‛ and it is provided among the granted books of Seyfettin ÖZEGE from the central library of Atatürk University In this study, the assessment was deter-mined on repertory, composer, lyric writer, tune and tempo and the states of repertory, composer, lyric writer, tune and tempo were analyzed. As a result of the analysis, data was presented about the importance of lyric ant-hologies and their roles in Turkish Music. Thirty-eight (38) lyrics in Yeni Şarkı Mecmuası were determined. All lyrics written in the anthology were in the form of song, they all had tune, tempo, and lyrics but their lyric writers and composers were unknown. Data was compared to the repertory of Turkish Radio and Television Corporation (TRT) and of Turkish Classical Music (TCM). As a result of this comparison, it was found that 33 songs of 38 songs were recorded in the repertory of TRT and of TCM. It was also found that the remaining 5 songs might be lost or forgotten considering that they were not recorded in the repertory of TRT TCM.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :