Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mardî et-tarsûsînin tabsıratu erbâbi’l-elbâb fî keyfiyyeti’n-necât fi’l-hurûb adlı eseri ve ortaçağ islâm tarihçiliği bakımından önemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
414
DOI :
Özet Türkçe :

Mardî et-Tarsûsî’nin ‚Tabsıratu Erbâbi’l-Elbâb fî Keyfiyyeti’n-Necât fi’l-Hurûb‛ adlı eseri Eyyûbîler döneminde kaleme alınıp Selâhaddin Eyyûbî’ye takdim edilmiştir. Ortaçağ İslâm ordularında kullanılan silâhlar ve savaş taktikleri hakkında bilgi veren bir eserdir. Eser, biri silâhlardan, diğeri savaş usul ve yöntemlerinden bahseden iki ana bölümden oluşmaktadır. Eserde ele alınan her silâh, yapım aşamasından kullanımına kadar geçen bütün safhalarıyla teferruatlı bir şekilde işlenmiştir. Başta mancınık olmak üzere bazı silâh ve kimyasalların yapımında o güne kadar bilinmeyen usul ve yöntemler ilk defa bu eserde zikredilmiştir. Bu bilgilerin, çizim ve tariflerle, o dönem için hayret uyandırıcı mühendislik bilgileri ve hesaplamalarla izah edilmesi, XII. asır İslâm âleminin bilim ve teknoloji alanında ileri bir seviyede olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

The book of Mardî al-Tarsûsî entitled ‚Tabsirat Arbâb al-Albâb fî Kayfiyyat al-Najât fi’l-Hurûb‛ was written in the period of Ayyubids and it is presented to Salâh al-Din al-Ayyubi. It is a source that gives information about arms that were used in Medieval Islamic armies and war tactics. The source is formed of two basic chapters that tell arms, war tactics and methods. In the source, each of the arms are told detailly with all of sides from manufacturing to using. The methods and tactics that are unknown about manufacturing some arms and chemicals like catapult till that day, are told firstly in this source. The explaining of this information with drawings, descriptions, engineering information and calculatings amazingly, shows that the Islamic World was a good position in the fields of science and technology in the 12th century.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Bu makale 421 defa görüntülendi.
Bu makale 382 defa görüntülendi.
Bu makale 458 defa görüntülendi.
Bu makale 455 defa görüntülendi.
Bu makale 493 defa görüntülendi.
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :