Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kırgız türklerinde erkek çocuğun önemi ve edebi eserlere yansıması

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 1
Görüntülenme :
465
DOI :
Özet Türkçe :

Kırgız Türkleri, Orta Asya'da yaşayan Türk boylarından biridir ve Müslüman bir toplumdur. Türk dili ve tarihine ait kaynaklarda verilen bilgiler, Kırgız Türklerinin en eski Türk boyların-dan biri olduğunu göstermektedir. Kırgız Türkleri, çok eskiden beri soyun de-vamı için ‚aile küçük memlekettir‛ diyerek aile hayatına çok önem vermişler ve soyun devamı için ne gerekiyorsa yapmışlardır. Baba ocağının tütmesinde erkek çocuğun gerekli olduğunu vurgulamış ve ona kız çocuğuna göre daha fazla değer vermişlerdir. Çocuğu olmayan, özellikle erkek çocuğu olmayan aileler kutsal mezarları, pınarları ziyaret etmiş, Allah'tan medet ummuş, ölen ata-babaların ruhlarına Kuran - ı Kerimden süreler okumuş ve böylece arzularının gerçekleşeceğine inanmışlardır. Kırgızlar arasındaki bu inançlar günümüzde de canlı bir şekilde sürdü-rülmektedir. Bu çalışmada Kırgız Türklerinin aile hayatından kısaca söz edilmiş, soyun devamında erkek çocuğun gerekliliğinin ve öneminin nedenleri anlatılmıştır. Ayrıca Türk boylarının kahramanlık destanlarından örnekler verilmiş ve atasözleri ile desteklenmiştir. Ayrıca bu çalışmada Kırgız Türkleri ile diğer Türk boylarının çocuk algısı ve erkek çocuklarına verilen önem açısından bazı ortak noktalara değinilmiştir.

Özet İngilizce :

Kyrgyz Turks are one of the Turkic tribest has live in the Middle East and they are Muslim. The data given in the sources of Turkish Language and Historys how that Kyrgyz Turks are one of the oldest Turkic tribes. Kyrgyz Turks, saying that 'family is the small homeland' for the continuation of the posterity, place demphasis on the family life and did whatever it took fort he continuation of the posterity. They specify that boy child is necessary for the survival of the family home and cher is hed them more than girls. The families who do not have kids most parti-cularly boys, visited sacred tombs and fountains, hoped for help from God, read verses from Quran for their late Ancestors. Thus, they believed that wis hed would come true. Those beliefs among Kyrgyz people are stil alive. In this study, Kyrgyz Turks, family life are men-tioned briefly, in the continuation of posterity the necessity and the significance of boy child is told. Besides, examples are given from the her oicsagas of the Turkic tribes and they are supported with proverbs. The aim of this study is to determinethe similarities and differences between Kyrgyz Turks and the other Turkic tribes in terms of family life.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :