Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kırgız adı üzerine

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü1
Görüntülenme :
426
DOI :
Özet Türkçe :

Kırgızlar Orta Asya’daki Müslüman Türk boylarından biridir. Türk dili ve tarihine ait kaynaklarda verilen bilgiler Kırgızların en eski Türk boylarından biri olduğunu göstermektedir. Kırgızlarla ilgili ilim dünyasında çeşitli tartışmalar bulunmaktadır. Bunlardan biri Kırgız kelimesinin etimolojisidir. Bu kelimenin etimolojisi ile ilgili Türkçe, Arapça, Farsça kaynaklarda çok sayıda bilgi bulunmaktadır. Bunların bir kısmı ilim dünyasındaki tartışmalara, diğerleri de halk arasında çeşitli efsanelere dayanmaktadır. Bu yazıda, bilim adamlarının Kırgız kelimesinin etimolojisiyle ilgili çeşitli görüşleri özetlenmiş; Kırgız adıyla ilgili efsanelere yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

Kyrgyzs in Central Asia are one of the Muslim Turkish tribes. Turkish language and history of the sources provided that Kyrgyzs are one of the oldest tribes around the Turks. There are various discussions with the Kyrgyzs in the scientific world. One of these is the etymology of ‚Kyrgyz‛ word. Related to the etymology of this word in Turkish, Arabic, Persian sources, gives numerous information.Some of tehese are based on the discussion in scientific world and some of the others are based on legends which are live in among the folk. In this paper, a variety of scientists opinions about the etymology of ‚Kyrgyz‛ word and this word’s, which can be set off from legend, etymologic analysis were trying to do.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :