Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Karaman’da bir yer adı: elbis

Yazarlar :
Yazar kurumları :
aramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
523
DOI :
Özet Türkçe :

Bu yazıda Karaman'ın bazı köylerinde bir mevki adı olarak tespit edilen elbis sözcüğü üzerinde durulmuştur. Elbis, bu köylerde (Akarköy, Gökçe, Paşabağı) yöre halkının taş yığınlarından oluşan tepelere verdiği addır. Yöre insanının büyük taş yığınlarını elbis şeklinde adlandırması, ad verme geleneğindeki dinî yaklaşımla ilgilidir. Elbis "şeytan" anlamına gelen iblis sözcüğünün birtakım ses değişikliklerine (göçüşme, ünlü değişmesi) uğramasıyla elde edilmiştir. Bu sözcük Türkçede ve bazı Türk destanlarında ilbis, ilbiz, elbis, elbiz, albıs, albız, almıs değişkenleriyle yer almaktadır. Örneklerin ortak özelliği, hepsinin olumsuz içerikli olmasıdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This article focuses on the word elbis that has been detected as a name of place in some villages of Karaman. Elbis, in these villages (Akarköy, Gökçe, Paşabağı), is a name that local people entitled to the hills consisting of stones. This naming is releated with religious approach in the entitlement tradition. Elbis has been obtained through sound changes (metathesis, vocalic alternation) of the word iblis meaning "devil". This word takes place in Turkish language and in some Turkish epopes with variables like ilbis, ilbiz, elbis, elbiz, albıs, albız, almıs. The common feature of examples is that all of them have negative content.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :