ISPARTA’DA SERBEST CUMHURİYET FIRKASININ KURULMA ÇALIŞMALARI

Öz 12 Ağustos 1930’da kurulan Serbest Cumhuriyet Fırka, tüm ülke genelinde örgütlenmiştir. Bu örgütlenme içerisinde yer alan önemli bir il de Isparta’dır.Isparta halkının ileri gelenleri başta olmak üzere, gelen yoğun istek üzerine SCF burada da il teşkilâtı kurma çalışmalarını başlatmıştır. Isparta’da kuruluş çalışmaları için, Ankaralı İzzet Bey görevlendirilmiştir.Bir haftalık bir çalışma sonunda sevilen ve tanınmış esnaf, emekli asker ve memurlardan bir yönetim oluşturulmuştur.

Kaynakça

BİLÂ, Hikmet (1999). CHP 1919/ 1999, Doğan kitapçılık AŞ, İstanbul.

GOLOĞLU, Mahmut (Tarihsiz), Devrimler ve Tepkiler (1924-1930), Goloğlu Yayınları, Ankara.

TOKGÖZ, Erdinç (2002). “Cumhuriyet Döneminde Ekonomik Gelişmeler”, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara,.

YETKİN, Çetin (1982). Serbest Cumhuriyet Fırkası Olayı, Karacan Yayınları,

09.1930 Tarihli ve 672 Numaralı, Isparta’dan İstanbul’a SCF Lideri Ali Fethi Beye gönderilen Arap Salih zade Mustafa imzalı telgraf.

09.1930 Tarihli ve 725 Numaralı, Isparta’dan İstanbul’a SCF lideri Ali Fethi Beye, Umum Tüccar namına Mustafa imzalı telgraf.

09.1930 Tarihli ve 851 Numaralı, Isparta’dan Ankara’ya SCF lideri Ali Fethi Beye, Tahir Paşa zade Abdullah imzalı gönderilen telgraf.

Eylül 1930 Tarihli Ankara’dan Isparta’ya SCF Genel Sekreteri Nuri Conker’in Arap Salih zade Mustafa’ya gönderdiği telgraf.

Eylül 1930 Tarihli ve 285 Numaralı, Ankara’dan SCF lideri Ali Fethi Beyin, Isparta’ya İzzet Beye gönderdiği telgraf.

10.1930 Tarihli İzzet Beyin Isparta’dan SCF liderine gönderdiği yazı.

10.1930 Tarihli ve 167 Numaralı, Isparta SCF İl Başkanı M. Fehmi’nin İstanbul’a SCF liderine gönderdiği telgraf.

10.1930 Tarihli ve 266 Kayıt numaralı, Ali Fethi Beyin Isparta’ya, Ankaralı İzzet Beye gönderdiği yazı.

10.1930 Tarih ve 371 kayıt numaralı, İzzet Beyin SCF Liderine gönderdiği yazıya ek SCF Isparta Ocağı başlıklı yazı

10.1930 Tarih ve 371 kayıt numaralı, İzzet Beyin SCF Liderine gönderdiği yazı.

10.1930 Tarihli ve 4831 Kayıt Numaralı, Ankaralı İzzet Beyin, SCF Lideri Ali Fethi Beye gönderdiği yazı.