İSMET ÖZEL VE PAUL CELAN’IN ŞİİRLERİNDE ŞEHİR İZLEĞİ / The City Metaper In the Lyrics of İsmet Özel and Paul Celan

Öz ÖZETBu makalede Türk ve Alman şiirinde yirminci yüzyıla damgasını vurmuş iki önemli şairin şiirlerinde şehir izleği araştırıldı. Yazdıkları şiirlerde imgeyi çok seven, şiirsel müziği önemseyen, şiirlerinde duygusallığın çok yer aldığı bu iki şairin şiirlerinde şehir izleğinin izi sürüldü. Böylece biri Almanya’da biri de Türkiye’de olmak üzere birbirlerinden ayrı yerlerde yaşayan bu iki şairin yaşadıkları şehirlere karşı hissettikleri duygular ortaya çıkarılmış ya da şehir izleğinin genel olarak şiirlerine nasıl yansıdığı hususunda bir araştırma yapılmış oldu.Anahtar Kelimeler: İsmet Özel, Paul Celan, Türkçe, Almanca, şehir, şiir. ABSTRACTIn this article, the theme of city has been studied in the poems of two twentieth century eminent poets, one Turkish, one German. Both poets love to use imagery, musicality and emotions in their poems. Thus, how these techniques are reflected by these two poets, who lived in distant places, Germany and Turkey, to meet in some common aspects has been investigated.Keywords: İsmet Özel, Paul Celan, Turkish, German, city, poem.