Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 44

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hamdînin yûsuf u züleyhâ mesnevisinde tercüme ve yerli söylem

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi1
Görüntülenme :
352
DOI :
Özet Türkçe :

Yûsuf u Züleyhâ hikâyesi Türk edebiyatında en fazla işlenen konulardan biridir. Hamdî’nin Molla Câmî’nin eserini örnek alarak yazdığı Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi ise Türk edebiyatında en çok beğenilen Yûsuf kıssalarından biridir. Birçok bölümde tercüme yoluyla Câmî’nin eserinden yararlanan şair, hikâyenin oluşturulmasında ona bağlı kalmamış, kıssayı halk arasında yaygın şekliyle anlatmıştır. Câmî’de mevcut olmayan ancak eserde önemli bir yer tutan bu unsurlar değerlendirildiğinde Hamdî’nin Türk edebiyatında kendisinden önce yazılmış olan Yusuf kıssalarından da yararlandığı fakat edebi bakımdan onları aştığı anlaşılmaktadır. 

Özet İngilizce :

The story ‚Yusuf u Züleyha‛ (Yusuf and Züleyha) is one of the most common subjects in Turkish Literature. This masnavi which is written by Hamdi based on the work ‚Molla Cami‛ is one of the most admired Yusuf anecdotes in Turkish Literature. The poet, who made use of the work ‚Cami‛ in a grate scale in different parts by translation, wasn’t loyal to the original work and told the anecdote as it is widely known by public. As these parts, that do not have a volume in Cami but in the work, are investigated, it is understood that Hamdi had made use of the previous Yusuf stories but he had exceeded him.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :