HADİ ZARİFOV ve FOLKLOR FAALİYETLERİ

Öz Hadi Zarifov, Özbekistan’da halkbilimi çalışmalarını başlatan kişidir. Meşhur Özbek destancılarını ilk kez o tespit etmiş, birçok destan derlemiştir. Özbekistan’da müzelerin kurulmasına, halkbilim materyalini saklamak için arşivlerin oluşturulmasına öncülük etmiştir. Hadi Zarifov, Hayatının sonuna dek derlenen bu malzeme üzerinde çalışmıştır.

Kaynakça

MİRZAYEV, Töre, “V. M. Cirmunskiy, H. T. Zarifov, Uzbekskiy Narodniy Geroiçeskiy Epos”, Ergeş Şair ve Uning Dastançilikdegi Urni, Özbekistan SSR Fen Neşriyati, Taşkent 1971, s. 197–200

____________, Hadi Zarif, Gafur Gulam Namideki Bedii Edebiyat Neşriyati, Taşkent 1967, 84 s.

ZARİF, Hadi, Özbek Sovet Folkloristikasi Tarihiden, Özbek Sovet Folklori Meseleleri, Özbekistan SSR Fen Neşriyati, Taşkent 1971, s. 218–281

__________, Revşan Dastani Hakıde, Ergeş Şair ve Uning Dastançilikdegi Urni, Özbekistan SSR Fen Neşriyati, Taşkent 1971, s. 60–73

__________, Ülken Halk San’atkari, Ergeş Şair ve Uning Dastançilikdegi Urni, Özbekistan SSR Fen Neşriyati, Taşkent 1971, s. 8–42

__________, Kuntugmış Dastani Hakıde, Ergeş Şair ve Uning Dastançilikdegi Urni, Özbekistan SSR Fen Neşriyati, Taşkent 1971, s. 43–50

__________- Afzalov, M.-Afzalov Ş.- Kerimova, Zeytune-Halid Resul, Eleviya, M, Özbek Halk Dastanleri, C. I, C. II, Özbekistan SSR Fenler Akademiyasi Neşriyati, Taşkent 1956

___________,. V. Kidayş-Pokrovskaya, Rüstemhan, Uzbekskiy Geroiko Romaniçeskiy Epos, Moskva 1972, 340 s.