Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farklılığın renk ve sayılarda buluşan aynılığı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi 1
Görüntülenme :
499
DOI :
Özet Türkçe :

Globalleşen dünyamızda kültürler arasında geçmişten bugüne var olan benzerlik ya da farklılıklar; kültürlerin gerçek kimliklerinin yansıması olarak varlığını sürdüre gelmiştir. Bu benzerlik ve farklılıklar geçmişin derinliklerine inildikçe toplumların benlik ve kişisellik olgusunu daha da belirginleştirir. Edebiyatın kültürel taşıyıcı olması göz önüne alındığında, farklı kültürlerin yaşam ve inançlarına yerleşmiş olan olgu ve kavramlarının, kendilerini edebi eserler aracılığı ile ortaya serdiği görülür. Çalışmamızda, Dede Korkut Hikâyeleri ve Grimm Masalları'nda var olan bazı sayı ve renk kavramlarının; kültürlerin inanç ve yaşayışlarında nasıl algılandıkları incelenmiştir. Bu olguların hangi anlamda kullanıldıklarına ve bu kullanım alanlarında bir temel noktanın var olup olmadığına cevap aranmaya çalışılacaktır. Ancak çalışma belli sınırlar dâhilinde olduğundan, kültürlerde daha yaygın kullanım alanı olan ortak renk ve sayılar ele alınmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden kaynak taraması yöntemi kullanılmış olup, bu konuda daha önce ele alınmış olan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan veriler de yardımcı unsur olarak kullanılmışlardır. Eserler bazında yürütülen bu çalışmada, renk ve sayı imgeleri aracılığıyla kültürleri birbirinden ayıran olguların, insan olmanın ve inancın ortak paydasında buluşma eğiliminde olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

With the globalization of the world, both the similarities and differences existing from past to present come into existence as a reflection of culture's actual entity. Plumbing the depths of the past, those similarities and differences emphasize the societies' perceptions of individuality and intimacy. Considering the literature as a bearer of culture, the concepts and notions which are adopted by the beliefs and lives of different cultures reveal themselves with the help of literary works. In this study, it is examined that color and number imagery in Dede Korkut Stories and Grimm Tales play a part in the belief and thought systems of cultures. The purpose of this study is to seek answers for the usages of these notions and for the question if there is an essential point in these usages. Yet, as the study includes some borders, the most common color and number imageries of cultures were examined in detail. In this study, literature review, one of the qualitative methods of research, has been conducted and also the results of previous studies have been used as supplementary reference. Based on the literary works, this study have found out that concepts and notions differentiating societies from each other are basically similar and they tend to emerge in the common ground of belief and humanity.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :