Yıl 2011, Cilt: 22 Sayı : 70 Sayfalar 24 - 35 2018-01-10
HİBRİT YAPILARIN YÖNETİMİ PERAKENDECİLİKTE BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ
Aytuğ SÖZÜER,Zeynep Gökçen
24 261

Öz Bu çalışmanın amacı, örgütsel yapı olarak, pazar ve hiyerarşi mekanizmalarının kesiştiği hibrit formları incelemektir. Temelde araştırma, hibrit yapı tiplerinden biri olan franchising ilişkisi çerçevesinde bir örnek olay çalışmasıdır. Bu perspektifle, perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin yönetim kademeleri açısından uyguladığı örgütsel çözümler, süreçler ve sahip olduğu değerler tanımlanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın, karma yönetim mekanizmalarının bulunduğu hibrit yapılara ilişkin gelecekteki çalışmalara katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Örgüt teorisi, hibrit yapılar
BRICKLEY, J. A. ve DARK, F. H., 1987. "The Choice of Organizational Form: The Case of Franchising", Journal of Financial Economics, Vol: 18, s: 401-420.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 10 Ocak 2018
Bölüm MAKALELER
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Ocak 2018


Makalenin Yazarları
Aytuğ SÖZÜER
Zeynep Gökçen