Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eski türklerde şehircilik

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
645
DOI :
Özet Türkçe :

Çağlar boyu hüküm sürmüş büyük devletlere baktığımızda, Türkler'in yaşam tarzını belirli bir yere oturtamamak hep sorun olmuştur. Türk Tarihi incelemelerinde Türkler'in Anayurdu olduğu kadar, yerleşik olup olmadığı da birçok tartışmalara yol açmıştır. Yerleşikler tarafından yapılan Türk Tarih araştırmalarınca; göçebelik ve Bozkır Kültürü bir toplumu alt tabakaya düşüren, o toplumu kalitesiz kılan bir unsur gibi gösterilmekle kalmamış, asırlar boyu Türk Toplumunun göçebe bir yaşam tarzına sahip olduğunu inancı süregelmiştir. Bu doğrultuda bazı Türk müelliflerince bu görüş desteklenmiş, kimi ilim adamları da bunun yanlışlığının ispatına gayret göstermiştir. Hali ile bu konuda oldukça fazla eser yazılıp çizilmiştir. Ancak önemli Türk Tarihçilerimizin yazdıkları bu eserlerden sonra birçok arkeolojik araştırmalar yapılmış ve yeni gerçekler ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkan bu gerçekler de her zaman olduğu gibi kendinden öncekini çürütmüş, bu usta yazarların eserlerinin tekrar incelenmesinin gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada; Yerleşik bakış açısının Türklerde ve Türklerin tarihinde uyandırdığı gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan kaynaklar ve bir kaç da geride kalmış hususa değinilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

When we analyze great Turkish states which reigned for centuries, it has always been a problem as their life style had never been found stable. In historical researches, they not only had a motherland, but also it is argued whether they were settled or not. According to Turkish researches by settlers, migration is something that makes the community from lower class and unqualified, but it has been believed for ages that Turks have migration life style. Some Turkish writers support this thought. However, some scientists tried to prove just the opposite. Therefore, lots of works were done about this subject. However, after the writings of essential Turkish historians, lots of archeological researches were done and new facts were found. These truths decayed the previous ones as usual, that caused the reanalyze of the works by skilled writers. In this work, the points mentioned are the effect of settler life style on Turks and the sources appeared after these developments.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :