Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 44

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erzurum polis mektebi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü1
Görüntülenme :
487
DOI :
Özet Türkçe :

İstanbul Polis Mektebi’nin istenilen başarıyı sağlamış olmasından dolayı, Meşrutiyet dönemi hükümetleri tarafından ülkenin belli başlı merkezlerinde polis mektepleri açılmaya başlanıldı. Bu doğrultuda 1911’de Erzurum’da bir polis mektebi açılması kararlaştırıldı. Açılacak olan mektebin müdürlüğüne de Bedri Bey tayin edildi. Bedri Bey, Erzurum’a gelip görevine başlamış olmasına rağmen, uygun bir binanın bulunamamasından dolayı mektebin açılışı bir müddet gecikti. Sorunun çözümünden sonra Erzurum Polis Mektebi 27 Kasım 1911’de açılabildi. Mektebin öğrencileri Erzurum Vilayeti ile bu vilayete komşu olan diğer vilayetlerden gelmekteydi. Geniş bir ders müfredatı ve eğitim-öğretim kadrosu bulunan Erzurum Polis Mektebi, varlık gösterdiği süre içerisinde bir takım zorluklarla karşılaştı. Ancak fedakar çalışmalar ile zorlukların üstesinden gelebildi. Ne var ki I. Dünya Savaşı Erzurum Polis Mektebi’nin de sonu oldu.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As Istanbul Police School accomplished the desired success, some police schools were started to open in some certain centres of the country by the governments of Constitutional Monarchy reign. In this direction, a police school was decided to open in Erzurum at 1911. Bedri Bey was appointed to the director of this new police school. Although he came Erzurum and was ready for his duty, the opening ceremony of this school was delayed for a while because there was no suitable building. After the solution of the problem, Erzurum Police School was able to be opened on 27 November 1911. The students of this school came from Erzurum province and its other neighbour provinces. Having a broad curriculum and teaching staff, Erzurum Police School had to put up with some difficulties during its existence. But, as a result of couraugeous works the school was able to cope with the difficulties. However, The First World War led to the end of Erzurum Police School.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :