Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Düzeltme işareti ve türkçede yazıldığı gibi okunmayan kelimeler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
554
DOI :
Özet Türkçe :

Türkçede, aslen Türkçe kelimelerle ilgili olmayan, münhasıran alıntı kelimelerle ilgili bazı imla hususiyetleri bulunmaktadır. Bunlardan biri alıntı kelimelerde bulunan uzun ünlüleri ve art damak ünlülerinin yanında bulunan ince g, k, l seslerini göstermek üzere kullanılan düzeltme işaretidir. Yazım kuralına göre düzeltme işareti, adı geçen her durumda kullanılmamakta, eş yazımı önlemek üzere kullanılmaktadır ve bu yazım kuralı ile ilgili yanlışlar çok yaygındır. Yazım yanlışlarının yanı sıra bu gibi seslerin telaffuzunda da yanlışlar görülmektedir. Bu yazıda bu yaygın yanlışların sebepleri incelenerek, yanlışların önüne geçmek için yöntemler önerilmektedir. Yazıda önerilen yöntem, dil öğretiminde kullanılan temel materyallerde standart Türkçedeki telaffuzuna göre uzun ünlülerin ve ince g, k, l seslerinin gösterilmesine dayanmaktadır. Türkçeyi ana dili olarak veya yabancılara öğretmekte kullanılan temel materyallerde uzun ünlülerin ve ince okunması gereken konsonantların belirtilmesi ile söz konusu seslerin doğru telaffuzunun öğretilmesi mümkün olabilir. Düzeltme işareti ile ilgili alışkanlıkları ortaya koymak üzere bu çalışma kapsamında bilimsel makaleler ve köşe yazıları taranmıştır.

Özet İngilizce :

In Turkish, there are certain spelling characteristics for exclusively loanwords, which aren’t related to originally Turkish words. One of them is the circumflex (lit. ‚correction mark‛) to indicate a long vowel and the soft types of g, k, l consonants before a back vowel in the loanwords. According to the orthography, circumflex isn’t used to indicate all the phonems mentioned above, used on a basis of disambiguation, and mispelling is very common. Additionaly, some of the loanwords are sometimes mispronounced due to these loan phonems. In this study we analise the reasons of the mistakes and offer a teaching method to avoid the spelling and pronunciation mistakes. The method offered in this study is to indicate the long vowels and the soft g, k, l before the back vowels in the basic language teaching materials according to standard Turkish pronunciation. Indicating the long vowels and soft g, k, l consonants can help to teach correct pronunciation. Scientific articles and newspaper columns have been scanned for this study in order to represent the general spelling habits regarding to circumflex.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :