Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Divan şiirinde resim ve heykel

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
412
DOI :
Özet Türkçe :

Sanat, yaratıcılığın ya da hayal gücünün dışavurumudur. Sanat kendi içerisinde dallara ayrılır. Bu sanat dalları birbirleriyle sürekli bir ilişki içerisindedir. Bir sanat dalı, diğer bir sanat dalını göz ardı edemez. Dolayısıyla bir sanat dalını diğer bir sanat dalından kesin hatlarla ayırmak oldukça zordur. Edebiyat sanatı da şüphesiz diğer sanat dallarından yararlanır. Bunların başında güzel sanatlar içerisine dâhil ettiğimiz sanatlar gelir. Edebiya-tın malzemesi kelimelerdir. Dolayısıyla bu sanatları kullanırken dilin olanaklarından yararlanır. Divan şiirinde diğer sanat dallarının kullanımına çok sık rastlıyoruz. Bunların başında musikî, resim, heykel gibi sanatlar gelir. Divan şiiri bu sanatları kullanırken, sözcüklerin gücünden yararlanmış ve adeta bu sanatları kelimelerle çizmiştir. Bu çalışmada genel hatlarıyla Divan şiirinde, resim ve heykel sanatlarının kullanımı üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Art is the expression of creativity or ima-gination. Art is divided into branches. These branches of Art are in a constant relationship. One branch of art can not ignore the other branches of art. Therefore, it is quite difficult to seperate one branch of art sharply from another. Undoubtedly, literature too benefits from other forms of art. Arts that we have included in the fine artsa re the primary. Material of literature is words. Therefore, It benefits from facilities of language when utilizes these arts. In Divan Poetry we enco-unter with the use of other branches of art very often. Among these are arts such as music, painting, sculpture. While making use of these arts, Divan Poetry has benefited from the power of words, and almost portrayed these arts. In this study, the use of painting and sculpture in the Divan Poetry emphasized in general terms.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :