Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Divan şiirinde manzum tebrik-nâmeler

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
505
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal hayatla edebiyatın iç içe bulunduğu Osmanlı toplumunda, resmî, dinî ve özel günler dolayısıyla törenler düzenlenir, bu törenler münasebetiyle kaleme alınan eserler törenlerin odağındaki şahsa sunulurdu. Bu eserlerden biri de Divan şairlerinin yazdığı tebrik-nâmelerdir. Bireyin, toplumun veya devletin hayatında önemli olan doğum, sünnet, evlilik, sakal bırakma, yeni bir ev yapma, satın alma, bayram, hac, terfî, cülûs, vb. sebeplerle Divan şiirinde kullanılan hemen hemen her nazım şekliyle tebrik-nâmeler kaleme alınmıştır. Edebî bir tür olmanın yanı sıra, bazen törenleri ve törenler münasebetiyle gelenek, görenek ve âdetleri ayrıntılarıyla anlatmaları, tebrik-nâmeleri kültür tarihi açısından önemli kılmaktadır. Bu çalışmada iki yüzü aşkın Divan taranarak tebrik-nâmeler tespit edilmeye çalışılmış ve tespit edilen tebrik-nâmeler, şekil ve muhteva itibariyle incelenmiştir.

Özet İngilizce :

In Ottoman society where social life and literature are embedded with each other ceremonies were held in official, divine and private days. The Works that are written because of these days were dedicated to the person who were at the centre of the attention of the ceremony. Tebriknames that were written by Divan poets are one of these Works. Tebriknames were written in almost all verse (nazım) types for various reasons that were important in the life of the individual, society or the state such as circumsition, marriage, birth, beard bearing, building a new house, buying a new house, pilgrimage, festival, promotion, etc. Beside being a literary type tebriknames are important for the history of culture because of depicting ceremonies, customs and traditions in detail. In this study, more than two hundered Divan are scrutunized and tebriknames were identified. Tebriknames that were identified were examined in terms of style and content.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :