Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Divan edebiyatı aynasında memurlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü1
Görüntülenme :
546
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede divan şairlerinin Osmanlı devletindeki memuriyet zihniyetine ve hayatına dair bakış açıları edebi eserler ışığında değerlendirilmeye çalışılmıştır. Şairler, memurları görevlerine ve makamlarına göre çoğunlukla hicvetmiş, nadiren de övmüşlerdir. Özellikle yüksek kademedeki memurlara ve bu memurların biçimlendirdikleri devlet sistemine yönelik tenkitler bütün divan edebiyatı tarihinde mevcuttur. Memur şairlerin kendi memuriyet hayatlarına ve meslektaşlarına dair yorumları, yakınmaları ve arzuları da memuriyet hayatının yüzyıllardır süren özelliğini yansıtır. Bu eleştiriler bazı divanlarda ve mesnevilerde tespit edilen şiirlerden hareketle 16. asırdan 20. asra kadar kronolojik bir sıra takip edilerek değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this essay, Ottoman poets’ points of view concerning life style and mentality of goverment job in Ottoman State has been tried to evaluate in terms of literary works. Poets generally had satirized, rarely praised the officers in respect of their duties and positions. Especially there have existed critical views directed towards the high class officers and towards the state system which was constituted by these officers through the whole history of Ottoman poetry. The officer poets’ views’ complaints and desires about their lives and their collogues reflects the continious characteristics. These critics have been evaluated from 16th century to 20th in a chronological method, taking into account some poems recognized in some divans and mathnawies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :