Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dede korkut kitabı’nda mizah

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1
Görüntülenme :
536
DOI :
Özet Türkçe :

Evrensel bir olgu olan mizah, güldürerek eğlendirmesi bakımından geniş halk kitlelerine ulaşabilme yetisine sahiptir. Bu özelliğe eğitsel yönünü de eklediğimiz zaman mizahın kullanım alanı bir hayli genişler. Edebiyat, bu kullanım alanlarından sadece birisidir ve birçok edebi tür, mizahtan yararlanmıştır. Diğer taraftan kültür, bir sanat dalı olarak içinden çıktığı toplumu yansıtan edebiyat sayesinde nesilden nesle aktarılmıştır. Kültürel bir ürün olan Dede Korkut Kitabı da sözlü ve yazılı edebiyat aracılığıyla günümüze kadar ulaşan nadir eserlerdendir ve Oğuzların IXXI. yüzyıllardaki sosyokültürel yapısını yansıtması bakımından önemlidir. Bu sosyokültürel yapının bir parçası olan mizah, Dede Korkut Kitabı'nda yeri geldikçe kullanılmıştır. Çalışmamızda günümüz mizah kuramlarından hareketle Dede Korkut Kitabı'ndaki mizahi unsurları inceleyip Oğuzların ulusal mizah anlayışını irdelemeye çalıştık.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Humor as a universal phenomenon is capable of being able to reach the broad masses with regard to entertaining by making one laugh. When we add its instructional side to this attribute, humor's area of usage broadens significantly. Literature is one of these areas of usage and many literary genres utilized humor. On the other hand, culture as a branch of art was transferred from generation to generation thanks to literature reflecting the society from which it emanated. The Book of Dede Korkut, which is a cultural product, is one of the rare works endured to present day via oral and written literature and it is significant in terms of reflecting the sociocultural structure of the Oghuz Turks in IXXI. centuries. Humor, which is a part of this sociocultural structure, was used in The Book of Dede Korkut when necessary. In our study, we examined humorous elements in The Book of Dede Korkut starting off from the current theories of humor and tried to scrutinize the Oghuz Turks' understanding of national humor.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :