Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Damat mahmut celaleddin paşa ve cenazesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
492
DOI :
Özet Türkçe :

Damat Mahmut Celalettin Paşa 1855 İs-tanbul'da doğdu. Çok iyi bir eğitim alarak devlet kademelerinde önemli görevlerde bu-lundu. Padişah II. Abdülhamit'in güvenini kazandı. Abdülhamit'e yapılan başarısız sui-kast teşebbüsünde bulunmaktan cezalandırıldı. Daha sonra suçsuz olduğu anlaşılsa da Mah-mut Paşa Abdülhamit'e kırıldı ve ülkeyi terk etti. Paşa, Avrupa'da ki Abdülhamit aleyhtarı Jöntürklere katıldı. Mahmut Paşa, uzun süre-dir rahatsız olduğu hastalığı nedeniyle Avru-pa'da fazla yaşamadan vefat etti. Mahmut Paşa'nın Avrupa'da vefat etmesi, mezarının nerede olacağı hakkında yeni bir diplomatik sorun ortaya çıkardı. Abdülhamit ısrarla cena-zeyi İstanbul'a getirmek istedi. Fakat Prens Sabahattin Bey'in direnmesi üzerine Mahmut Celalettin Paşa Paris'e defnedildi. Ancak II. Meşrutiyet ilan edildikten sonra Prens Saba-hattin, cenazeyi beraberinde getirerek Eyüp'te aile kabristanlığına defnetti.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Damat Mahmut Celalettin Pasha was born in 1855 in Istanbul. He attended very prestigious schools and then gradually climbed the ladder of Ottoman bureaucracy by earning the trust of Sultan Abdülhamit. That, however,did not last long.He was alleged to be one of the accomplices in a failed assassination attempt against Sultan Abdülhamit. Though he was later found to not be guilty in that crime, he felt betrayed by Abdülhamit and left the country. He later joined the Young Turks, a movement against the monarchy of Abdülhamit, in Europe. His life was cut short by his cons-tant health problems in the continent. Fol-lowing his passing, Sultan Abdülhamit insisted that Mahmut Celalettin Pasha's final resting place be in Istanbul, but Prince Sabahattin, his son, resisted and M. Celalet-tin Pasha was buried In Paris. After the declaration of Second Constitutional Era in 1908 and consequent toppling of Sultan Abdülhamit, Prince Sabahattin brought his father's remains to be buried again to the family grave in Eyup, Istanbul.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :