Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Biyografik açıdan ismail safa’nın şiirleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Konya Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
462
DOI :
Özet Türkçe :

Edebî eserin konusu ve teması ile sanatçı-nın hayatı arasında benzerlik ve paralellikleri tespit etmek, eserde sanatçının hayatından izler aramak, uzun geçmişi olan bir inceleme yöntemidir. İsmail Safa; şiirlerinde hayatından çok sayıda izler barındıran, hayatındaki dönüm noktalarını sıkça şiirine taşıyan ve yaşadıkları, eserini doğrudan etkileyen bir şairdir. Bu yazıda İsmail Safa'nın, hayatına ilişkin kesitleri aktaran, kendisi için bazı önemli izleklerin ifade edildiği şiirleri değerlendirilmiştir. Safa'nın hayatıyla şiirleri arasındaki ortak noktalar; ‚Eğitim‛, ‚Aile Hayatı‛ ve ‚Çocukluk ve İlk Gençlik Anıları‛ başlıkları altında incelenmiştir.

Özet İngilizce :

Identifying the similar features between the life of the author and the subject and the theme of the literary work, following the traces from his life in the work is a longterm method for examining. Ismail SAFA is a poet whose poems have greatly many tracks from his life, a poet who conveys the milestones in his life constantly into his poems and a poet whose life experiences directly affect his works. In this article; the poems which reflect all relevant factors of his life and some basic observations important to him have been evaluated.The common points between the life of Safa and his poetry have been examined under the headings; ‚education‛, ‚family life‛, ‚childhood and preteen memoirs‛

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :