Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir sufi şair: abdülkâdir-i gulâmî (1271-1303/1854-1886)

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü 1, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri2
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Abdülkâdir-i Gulâmî (1854-1886) yılları arasında yaşamıştır. Kerkük’ten Sivas’a gelen Abdurrahman Halis Kerkükî’nin halifelerinden Nur Ali Baba’nın oğludur. Kadirî tarîkatı Halissiye Şubesinin şeyhlerinden birisidir. Tâcu’l-Muhakkıkîn, Mi’râcu’l-Müştâkîn ve Dîvân’ından oluşan üç eseri mevcuttur. Dîvân’ı basılmış olup diğer iki eseri basılmamıştır. Dîvân’ında Türkçe şiirlerinin yanı sıra Arapça ve Farsça şiirler de bulunmaktadır. Gulâmî, ehl-i sünnet itikadına bağlı ve İslâm dininin ahkâmına riayet hususunda azamî hassasiyet gösteren bir mutasavvıf şairdir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Abd al-Qadir-i Ghulami has been lived between 1854-1886. He is son of chaliph of Abd al-Rahman Khalis al-Kerkuki, Nur Ali Baba who come from Kerkuk to Sivas. Ghulami is from sheikhs of Qadiriyya's order/tariqa, Khalisiye branch. His well known works are; Tâc al-Muhakkıkîn, Mi’râc al-Müştâkîn and Collected Poems. From this works his Collected Poems (Divan) has published. But the other two works haven’t published. In his Collected Poems (Divan) have existed Turkish, Arabic and Persian poetries. Ghulami is a sufi poet who devoted to Ahl al-Sunnah belief and judgments of Islamic Religion.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :