Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi yönetimi ve örgütsel öğrenme ilişkisi: kavramsal bir yaklaşım

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
423
DOI :
Özet Türkçe :

1990'lı yıllara kadar yönetim bilimcilerin pek çoğu ne örgütsel öğrenme ne de bilgi yönetimi süreçlerini açıklamaya ve aralarındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik ilgi çekici çalışmalar ortaya koymamışlardır. 1990 yılında Beşinci Disiplin (The Fifth Discipline) adıyla yayınlanan kitabında Peter Senge, 1990'lı yılların başarılı örgütlerinin, örgütsel öğrenme olarak adlandırılan uygulamaya ve rekabet edebilecek en önemli yollardan birinin rakiplerden daha hızlı öğrenebilme yeteneğine sahip olmaya bağlı olduğunu belirterek öğrenen örgütlerin sistematiğini ortaya koymuş ardından konuya olan ilgi giderek artmıştır. Günümüzde örgütsel öğrenme ile bilgi yönetimi ilişkisi farklı bakış açılarıyla hala tartışılmaktadır. Bu çalışmada kısaca örgütsel öğrenme ve bilgi yönetimi kavramları arasındaki ilişkinin belirlenmesi hedeflenmiş, bu doğrultuda ilgili literatür çerçevesinde değerlendirme yapılmış, bilgi yönetimi ile örgütsel öğrenmenin birbirlerini destekleyen uygulamalar olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır.

Özet İngilizce :

Most of the management scientists have not carried out any outstanding studies on both organizational learning and explaining knowledge management processes and also determining the relationship between them until the 1990s. During these years was published The Fifth Discipline and Peter Senge exposed the systematic of learning organizations by explaining that successful organizations of 1990s are based on the application called on organizational learning and one of the most important ways of rivaling is having faster learning ability and then the interest on the subject has gradually increased. Today, the relationship between organizational learning and knowledge management has still been discussed from different point of views. This study aims to determine the relationship between the concepts of organizational learning and knowledge management, they are evaluated in the frame of the concerned literature, and it is intended to expose that knowledge management and organizational learning are applications supporting each other.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :