Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 45

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bədii əsərdə yuxugörmə və onun funksiyası

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Azərbaycan Dillər Üniversitəti1
Görüntülenme :
700
DOI :
Özet Türkçe :

Təqdim olunan məqalədə bədii əsərdə yuxugörmə fenomeni və onun funksiyasından bəhs olunur. Yuxugörmə və bədii əsəri birbirinə yaxınlasdıran simvoliklik, obrazlılıq, təhtəlsüurun təzahürü və s. kimi oxsar keyfiyyətlərlərdir. Elə buna görə də yuxugörmə müxtəlif sənətkarlar tərəfindən ən cox müraciət edilən bədii vasitədir. Məqalədə Azərbaycan ədəbiyyatında görkəmli yer tutan iki sənətkarın İsmayıl Sıxlı’nın “Dəli Kür”, “Ölən Dünyam” və Yusif Səmədoglu’nun “Qətl Günü” romanlarından faktik material kimi istifadə olunmus və yuxugörmənin bədii əsərdəki əhəmiyyətli mövqeyi təsbit edilmisdir.

Özet İngilizce :

In the presented article, it has been mentioned the dream motif and its functions. The factors that make dreaming and aesthetic converge are symbol, image and emergence of subconscious. In accordance with all these, dreaming is an artistic means frequently referenced by various writers. In the article, the dream motif in the novels of İsmail Sıhlı (Deli Kür, Ölen Dünyam) and Yusif Semedoglu (Qetl Günü) are made use of as a real material, and the importance of this motif has been determined in those unique works.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :