Y. BULUT, B. GÜLCAN
Kültürel Yabancılaşmaya Bağlı Otantiklik Arayışına Türk Dünyası Turizmi Cephesinden Bakış
Öz Turizmde küresel olarak yükselen bir eğilim gösteren otantiklik arayışı, turistin hem seyahat türü hem de seyahat satın alma davranışı üzerinde etkili olmakta, bu etki ürün geliştiricilerini de otantikliğin sergilendiği ürünleri ortaya çıkarmaya yöneltmektedir. Diğer taraftan, otantiklik arayışı ile kültürel yabancılaşma arasında bir sebep sonuç ilişkisi de bulunmaktadır. Bu bağlamda turizm, kültürel yabancılaşma sorunsalında hem sorun kaynağı hem de çözüm alternatifi olarak rol oynayabilmektedir. Literatür taraması ile gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, genel olarak uluslararası literatürde ve özellikle de Türk turizm literatüründe yeteri kadar incelenmediği düşünülen kültürel yabancılaşma ve otantiklik kavramlarını ve kavramlar arasındaki sebep sonuç ilişkilerini turizm cephesinden incelemek ve söz konusu ilişkiye bağlı olarak otantiklik arayışını Türk Dünyası içindeki turizm hareketliliğine etki edebilecek bir fırsat faktörü olarak ortaya koymaktır. Elde edilen sonuçlara göre, kültürel yabancılaşmaya bağlı otantiklik, Türk Dünyası içindeki turizm hareketliliğinin gelişmesinde bir fırsat faktörü olarak ele alınabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Kültürel Yabancılaşma, Otantiklik Arayışı, Türk Dünyası
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça