Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bâbürnâme’de yer alan törenler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1
Görüntülenme :
473
DOI :
Özet Türkçe :

Bir toplumun sosyokültürel hayatında önemli olan olayları ve günleri anmak veya kutlamak için yapılan toplantılar, devleti yöneten insanları karşılama sırasında, cenazelerde ve savaş başlamadan önce yapılan törenler; siyasi tarih kadar kültür ve sanat tarihi açısından da çok önemlidir. Bu törenler biçim ve nitelikleri bakımından da kendi çağlarının özellikle kültürel hayatına ışık tutmaktadırlar. Biz de bu çalışmada, Türk tarihinde önemli bir rol oynamış olan Zahireddin Muhammed Bâbür'un kendi hayatının tarihi olan Bâbürnâme adlı eserinde, açık ifadeler, canlı tasvirler ve akıcı üslup ile anlattığı törenler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Batı ilim ve fikir dünyasının hayranlıkla andığı Bâbürnâme bugün otobiyografi türünün dünya klasikleri arasında sayılmaktadır. Bu törenlerin XV. ve XVI.yüzyılın sosyokültürel hayatı hakkında aydınlatıcı ve renkli bilgiler vereceği muhakkaktır. Bu çalışmada Fergana, Kâbil ve Dehli bölgelerinde yaşanılan kültürel hayatın bir parçasının, bir hükümdarın gözüyle tasvirini incelemeye çalıştık.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Meetings made to commemorate or celebrate important events and days that are very important in sociocultural life of any society, performances made during meeting the ruler in the state, funerals and before beginning to a war are important in culture and art history as much as in political history. These ceremonies reflect their ages, especially cultural life, in terms of both form and quality. We shall give information about ceremonies which are told with clear statements lifelike descriptions and fluent way ( as an account of his life ) Zahireddin Muhammed Babur who played a very important role in the political life of Turkey. It is certain that these ceremonies shall give illuminative and colorful information about sociocultural lives of XV. and XVI. centuries. We have examined a part of cultural life experienced in Fergana, Kâbil and Dehli fields with the point of a monarch.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :