Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

‚bahçe‛ adlı karagöz oyununda son dönem osmanlı sosyal hayatından yansımalar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1
Görüntülenme :
339
DOI :
Özet Türkçe :

Gölge oyununun Türklere nereden geldiği sorusu hala tartışılmakla beraber, bu oyunların XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'da asıl kimliğini kazanmış olduğu herkesçe kabul edilen bir gerçektir. Türk seyirlik sanatları arasında mühim bir yere sahip olan karagöz oyunları, İstanbul'da gerek saray ve çevresinde gerekse halk arasında çeşitli mekânlarda ve çeşitli sebeplerle sıkça oynatılmıştır. Bununla bera-ber İstanbul'da farklı ortamlarda oynatılan karagöz oyunlarının içinde İstanbul'a ait pek çok manzaranın görünmesi de kaçınılmazdır. Oyunlarda, XVII. yüzyıl ile XX. yüzyıl başlarındaki İstanbul'un çeşitli görünüşlerini takip etmek mümkündür. Karagöz oyunları hakkında yapılmış olan birçok çalışmada, bu oyunların gerçek hayattan kesitler sunduğundan, adeta bir yaşanmışlık aksettirdiğinden, kendi hayatlarımızdan birer parça bulduğumuz için bu kadar sevdiğimizden bahsedilmiştir. Karagöz oyunları bize Osmanlı Devleti'nin küçük bir parçası olan 'mahalle' penceresinden koca İstanbul'u gösterir. Bu çalışmada da, daha önce yapılmış olan araştırmaların ışığında, Karagöz'ün ‚Bahçe‛ isimli oyununda yer alan Osmanlı toplumunun sosyal çevre, inanç, giyim, meslek ve eğlence hayatı unsurları incelenecektir.

Özet İngilizce :

Although it is still discussed about where the shadow plays came from to Turks, it is an accepted reality that these plays gained its main identity in Istanbul the capital city of Ottoman Empire. Karagöz Shadow Play, which takes important place in theatrical plays, was often displayed both in palace, in its sorroundings and in different envronments among people with different reasons.In addition to that, it is inevitable to see many scenes belonging to Istanbul in Karagoz Shadow Plays that were displayed in different places of İstanbul. It is possible to follow diferent views of İstanbul in the beginning of the XII and XX centuries. In many researches that are done for Karagöz shadow plays, it is mentioned that we love these plays so much because they show the real parts from life, reflects experiances and we find slices of our own lives.The Karagöz Shadow Plays show us the great Istanbul from the window of ‚neigbourhood‛ that was a small part of Ottoman Empire.Also in that researh, in tha light of such researces done before, Ottoman society's vital elemens such as social envronments, belief, dressing, job and entertainment is going to be analyzed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :