Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Azerbaycandaki latin alfabesi tartışmalarına türkiyedeki azerbaycan matbuatının bakışı

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü1, Gazi Üniversitesi Türk Dili Bölümü2
Görüntülenme :
669
DOI :
Özet Türkçe :

27 Nisan 1920 tarihinde Rusya tarafından işgal edilen Azerbaycan, kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilen siyasi, iktisadi ve kültürel politikalarla sistematik bir biçimde Ruslaştırılmaya çalışılmıştır. Rusçaya bütün Sovyetler Birliği coğrafyasında kullanılan genel bir dil hüviyetini kazandırmak, tek bir dil ve tek bir kültür etrafında yeni bir ‚Sovyet milleti‛ vücuda getirmek hususundaki bu politikaların ilk merhalesini ‚Latin alfabesinin tatbiki‛ oluşturmuştur. Bu makale, Azerbaycan’da Latin alfabesinin tatbik sürecinin -Yeni Kafkasya ve Azeri Türk Mecmuaları çerçevesinde- Türkiye’de yaşayan Sovyet karşıtı Azerbaycan muhacirleri tarafından nasıl değerlendirildiğini ortaya koymaya çalışmaktadır.

Özet İngilizce :

Occupied by Russia on April 27th, 1920, Azerbaijan began to be Russified systematically trough political, economical and cultural policies in a very short time. ‚The practice of Latin alphabet‛ was the first stage of the policies over giving an identity to Russian of a general language used within the geography of all Soviets Unions and creating a new ‚Soviet nation‛ depending on an only language and only culture. The current study aimed at revealing how the process of the practice of Latin alphabet in Azerbaijan was evaluated, within the perspective of the journals of Yeni Kafkasya and Azeri Türk, by the anti- Soviet Azerbaijani immigrants living in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :