Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 44

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Azerbaycan sahasında hazırlanan ilk rusça-türkçe sözlük russian-turkish dictionary

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Qafqaz Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
582
DOI :
Özet Türkçe :

Sovyet hâkimiyetiyle birlikte Azerbaycan'da köklü değişiklikler görülmeye başlanır. Sözü edilen değişim dilde de kendisini gösterir. Bu dönemde, Rusça'dan Azerbaycan Türkçesiine yenii kelliimeler girerken biirçok eser de Rusça yayımlanır. Aynı zamanda bazıı okullarda eğiittiim öğrettiim Rus dilinde yapılır. Bu süreçle biirlliiktte, Rusça-Azerii Türkçesi, Azerii Türkçesi-Rusça sözlüklere ihtiyaç duyullur. Rusça'nın öneminin her geçen gün arttığı o dönemde sözü edilen sözlükler hazırlanır. Bu tür sözllüklleriin en önemlisii, 11928 yıllında yayıımlanan ve Azerbaycan sahasında‚ilk mükemmel lügat‛olarak nitelendirilen Rusça-Türkçe sözlüktür. Bu yazı söz konusu sözlüğün bir incelemesidir.

Özet İngilizce :

Together with the Soviet administration fundamental changes are sen in Azerbaijan.. Language is also affectted by this change.. New words from Russian enter Azerbajjani.. Besides many works are publlished in Russiian. At the same time Russian becomes the means of education at some schools.. Thus dictionaries of Russian-Azerbaijjani, and Azerbaijani- Russiian are needed.. The importance off Russian increases so tthose diicttiionariies are prepared.. The mostt promiinentt of tthese diicttiionariies iis Russian- Turkish dictionary which is callled 'the first perfect dictionary‛‛ in the fiield of Azerbaijjani, published in 1928. This article is astudy of the contents of this dictionary.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :