ATATÜRK - DİL VE KÜLTÜR

Öz Atatürk, millî mücadeleyi Türk milletinin “bağımsızlık karakteri”ne güvenerek başlattığı gibi Türkiye Cumhuriyetini de Türk milletinin devlet kurma ve onu yaşatma kültürüne dayandırmış; “yüksek Türk kültürü”nü bunun için Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli olarak belirlemiştir. Dilin kültürle ilişkisini ve bağımsızlık kültürünün oluşturulmasındaki önemini kavrayan Atatürk, devletin dil ve kültür politikalarını da bu doğrultuda oluşturmuştur. Bu çalışmada Atatürk’ün dil ve kültür politikalarını yönlendiren düşünceler değerlendirilmiştir.