Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ahmet vefik paşa ve türk diline katkıları

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü2
Görüntülenme :
537
DOI :
Özet Türkçe :

Ahmet Vefik Paşa hem devlet kademesinde aldığı görevler hem Türk dili karşısındaki tavrı hem de Türk dili sahasında ortaya koyduğu eserler ile döneminin önemli isimlerinden birisidir. Ahmet Vefik Paşa, devrindeki diğer sözlük-lerden farklı olarak, Lehce-i Osmani'ye Arapça ve Farsça kelimeler yanında Türkçe kelimeleri de almış, Zor Nik}hı adlı eserinde zamanın aydınlarını dil tutumları bakımından zor duruma sokan iğnelemeler yapmaktan çekin-memiş ve Zoraki Tabip'te çağdaşlarının ağdalı bilim dili anlayışıyla günlük konuşma dili arasındaki ayrılığı bir komedi unsuru olarak işlemiş ve böylelikle dilimiz karşısındaki hassa-siyetini göstererek kendinden sonra gelecekler için örnek teşkil etmiştir. Bu çalışmada Ahmet Vefik Paşa'nın hayatı üzerinde kısaca durulduktan sonra onun Türk diline katkılarından bahsedilmiş, ardından Türk dili ile ilgili eserleri tanıtılıp söz konusu eserler hakkında bilgiler verilmiştir.

Özet İngilizce :

Ahmet Vefik Paşa is one of the important figures of his time in terms of both official government duties he undertook and his attitudes towards Turkish language, as well as works he published about Turkish language. Contrary to other contemporary dictiona-ries of the time, Ahmet Vefik Paşa included Turkish words in Lehce-i Osmani along with Arabic and Persian words. In Zor Nik}hı, he did not hold back his sarcastic critisism of contemporary intellectuals' attitude towards language. In Zoraki Tabip, he used the diffe-rence between his contemporaries' heavy science language and daily language as a comedic element and thereby set an example for the future generations by showing his sensitivity for our language. In this study, we briefly touched upon Ahmet Vefik Paşa's life and disscussed his contributions to theTurkish language. We then introduced his works on Turkish langua-ge and gave information about these works.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :