Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 45

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ahmet mithat efendinin ilk romanlarında mısır ve mısırlılar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
521
DOI :
Özet Türkçe :

Ahmet Mithat Efendi, Semsettin Sami’den sonra ikinci telif romanı yazan Türk romancısıdır. Osmanlı Devleti açısından 18. Yüzyıldan itibaren baslayan Mısır sorunu, 19. Yüzyılda özellikle Kavalalı Mehmet Ali Pasa döneminde en karmasık halini alır. 1517’de fethedilen; ancak 1882’de Osmanlı Devleti’nin elinden çıkan Mısır bu ilk romancılarımızın ilgisini çekmis ve Tanzimat dönemi romanlarında bu ülkeye ait kimi konular islenmistir. Tanzimat romanında Mısır coğrafyası mekân olarak kullanılmıs, roman yazarları ise romanlarının kimi bölümlerini Mısır, Mısırlılar veyahut Mısır’daki meselelere ayırmıstır. Ahmet Mithat Efendi de bir Tanzimat romancısı olarak Mısır konusuna bîgâne kalmamıstır. Onun romanlarını Osmanlı ülkesinin yasayan halklarının siyasi, ekonomik, coğrafi, sosyal, psikolojik ve kültürel tarihi olarak değerlendirdiğimizden makalemizde, Ahmet Mithat Efendi’nin romanlarında Mısır coğrafyası ve Mısırlılar ele alınmıstır.

Özet İngilizce :

 

Ahmet Mithat Efendi is the second novelist that writes novel after Semsettin Sami. In Ottoman Empire, Egypt affair which starts from 18. Century forms its most complicated situation especially in 19. Century. Conquered in 1517, but lost in 1882 from the authority of Ottoman Empire, Egypt attracted this first novelist of us and in the novels of Tanzimat age, same issued were discussed about this country. In the Tanzimat novels, Egypt territory was used as a place, novelists put aside some episodes of their novels for Egypt or Egyptians. As a Tanzimat novelist, Ahmet Mithat Efendi didn’t remain uninteresting in the issues of Egypt as well. Since we assess his novels as social, cultural, geographic, psychological and economic history of the people that lived in Ottoman Empire, in our treatise, in the novels of Ahmet Mithat Efendi, Egypt, Egypt affairs and Egyptians were taken in hand as a place factor.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :