Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 44

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

19.yüzyıl batı seyahatnamelerinde ortadoğu ve istanbul imgesi: françois rené de chateaubriand örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karabük Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
420
DOI :
Özet Türkçe :

Bir gezi edebiyatı türü olan seyahatnameler kısaca ‚gezi hatıraları‛dır. Doğu’ya yapılan yolculuklar özellikle oryantalizm çerçevesinde giderek siyasî bir anlam kazanmıştır. 19.yüzyıl Fransız yazarı François René de Chateaubriand da (1768-1848) Paris-Kudüs Yolculuğu (L’ıtinérarire De Paris A Jérusalem) adlı eserinde, 1806-1807 tarihinde Doğu’ya yaptığı yolculuğa dair hatıralarını anlatır. Yazar, bu eserinde Osmanlı Türk’üne (Müslüman) ve genel olarak Ortadoğu’ya Ortaçağ Katolik şovenizmiyle yaklaşır. Lâtin kültürü arayışındadır ve Türkleri bu kültürü yok etmekle suçlar. Chateaubriand’ın bu eserini gittiği her yerde Hz. İsa’yı gördüğünü söyleyen ve insanlığın ancak Hıristiyanlıkla kurtulacağına inanan koyu Katolik bir yazarın oryantalist bir ürünü olarak değerlendirmek gerekir.

Özet İngilizce :

The itineraries-a kind of a travel literature is a ‚travel recollections‛. In the frames of Orientalism, the travels to the East penetrates into the history and took a political meaning all the more. 19th century French writer François Rene Chateaubriand (1768-1848) who wrote Paris-Jerusalem Travel L’ıtinérarire De Paris A Jérusalem) is one of them. He writes in it;his travel recollections he did to the East between the years (1806-1807).The writer in his work approaches to the Otoman-Turkish(Muslim) just as a Medieval Catholic Chauvinism. Chateaubriand has an understanding of Latin Culture and accused the Turks of abolishing that culture. We should evaluate Chateaubriand’s work as an orientalist product of a very strong Catholic writer.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :