Cilt: 7 - Sayı : 4
Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimi: Kazakistan-Kırgızistan-Türkiye Karşılaştırması
E. ARSLAN,H. KENDİR,F. TÜRKMEN

8 4

Öz Mikro çapta kendi işletmesini kurma eğilimi bulunan ve aynı zamanda potansiyel birer girişimci olan turizm işletmeciliği eğitimi alan lisans öğrencileri, iyi bir girişimcilik eğitimi sonucunda sektörel açıdan farklı ve yaratıcı fikirler üretebilmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, lisans düzeyinde turizm işletmeciliği eğitimi alan öğrencilerin girişimcilik eğiliminin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak, Kırgızistan-Türkiye Manas ve Gaziosmanpaşa Üniversiteleri’nde turizm işletmeciliği eğitimi alan 284 lisans öğrencisi üzerine bir araştırma yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler frekans dağılımı, faktör analizi, güvenilirlik analizi, t testi ve ANOVA gibi bazı istatistikî metotlarla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Kazakistan’daki öğrencilerin, Kırgızistan ve Türkiye’deki öğrencilere göre girişimcilik eğilim seviyelerinin daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Öte yandan erkek öğrencilerin girişimcilik eğilim seviyeleri kız öğrencilerden daha yüksektir. Ayrıca aile/şahsi girişimcilik geçmişi olan öğrencilerin girişimcilik eğilim seviyelerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Turizm İşletmeciliği Eğitimi, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

E. ARSLAN,H. KENDİR,F. TÜRKMEN