Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 44

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

19. yüzyıl türk ve alman toplumlarında kültür krizi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Almanca Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

Bir kültürdeki bütün çöküşün, yani krizlerin sebepleri, o kültürü yapan unsurların çeşidi kadar çok ve karmaşıktır. 19. yüzyılda bilimin bütün alanlarında kaydedilen gelişmelere karşı, Birinci Dünya Savaşı ve sonrasının getirdiği yıkımlar, çağın insanının bireysel bazda yaşamak zorunda kaldığı sıkıntılar, eski-yeni spekülasyonları, özellikle o ana kadar tabulaştırılmış olan değerler sisteminde köklü değişimleri de beraberinde getirmişti. Ussal bir düzen ve normlar dünyası deneyiminden, usdışı, farklılaşan değerler sistemine geçişi simgeleyen bütün bu gelişmeler, bir çöküş çağının kültür krizinin sinyallerini vermekteydi. İşte bu çöküş çağının en önemli ÖZ sorunu bu dönemin Türk ve Alman toplumlarında yaşanan kültürel krizlerdi. Değer açısından değişimlerin ve yitirimlerin yaşandığı 19. yüzyılın bu bağlamdaki tarihsel ve sosyokültürel sorunlarının boyutlarını araştırmak bu çalışmanın ana amacıdır.

Özet İngilizce :

All in a culture of collapse, that crisis because of the variety of the elements that make up the culture is very complex. 19. century science in all areas of progress against the First World War and then brought destruction, the age of the people an individual basis to live having the problems, new and old speculation, especially so far taboo integrated with the system of values in the fundamental changes brought said. Experience the world from a rational order and norms, irrational, which symbolizes the transition to the differing value system all these developments signal a collapse in the era of cultural crisis had been given. Here's the breakdown of the major problems of the era, this period of cultural crisis, which were experienced in Turkish and German communities. The 20th place in terms of value changes and yitirimlerin century in the context of the historical and sociocultural problems is the main purpose of this study is to investigate the size.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :