Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 44

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1642 tarihli avârız defterine göre şiran kazâsı ve köyleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

Şiran, XV. ve XVI. yüzyıl boyunca Şarkî Karahisar Sancağı’na bağlı bir nahiyedir. İlk defa, 1642 tarihli avarız defterinde kaza statüsüne sahip olmuştur. Bu çalışmada, Cafer Bey tarafından hazırlanan 5152 numaralı avarız defterinin Şiran kısmı incelenmiştir. Şehrin, nüfusu, askeri ve dini görevlileri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca derbentçilik, menzilcilik gibi hizmetleri karşılığında vergiden muaf olan köyler değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Özet İngilizce :

Şiran, is a nahiye linked to Sandjak of the Eastern Karahisar through 15th and 16th century. For the first time, it had kaza status based on awarid register dated 1642. In this study, it was investigated Şiran part of 5152 number awarid registers prepared by Cafer Beg. Knowledge was given about population, military officials and religious workers of the city. Also, the villages exempt from tax in return for such services menzil and derbend were taken to evaluate.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :