Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zihin haritalama tekniğinin dinleneni anlamaya ve kalıcılığa etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Rektörlük Türk Dili Bölümü1
Görüntülenme :
479
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin dinledikleri metinleri anlama ve hatırlamaları üzerinde zihin haritalama not alma tekniği ile klasik not alma teknikleri arasında bir farkın olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, araştırmanın çalışma grubunu Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören 3/A sınıfından 38 ve 3/B sınıfından 39 olmak üzere toplam 77 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada ön test-son test ölçümlerine dayalı kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. 4 haftalık bir süreci içeren araştırmada, deney grubuna zihin haritalama not alma tekniği, kontrol grubuna ise klasik not alma teknikleri ile ilgili strateji eğitimi verilmiştir. Uygulamadan 4 hafta sonra ise kalıcılık testi yapılmıştır. Çalışma sonunda elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programında değerlendirilmiş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: Türkçe eğitimi bölümünde öğrenim gören öğrencilerin dinledikleri metni zihin haritalama tekniği ve klasik not alma tekniğiyle not almaları dinleme-anlama başarılarını önemli ölçüde artırmıştır. Ancak bu artış zihin haritalama tekniğinin kullanıldığı grupta daha belirgin olmuştur. Dinlenen metnin kalıcılığında zihin haritalama tekniğini kullanan grup klasik not alma tekniklerini kullanan gruba göre çok daha başarılı olmuştur. Zihin haritalama tekniğiyle ilgili strateji eğitiminin verildiği deney grubunda öğrencilerin derse karşı ilgilerinin arttığı, derslerin daha zevkli ve eğlenceli hâle geldiği gözlenmiştir.

Özet İngilizce :

The present study aimed to determine if there is a difference between mind mapping note taking technique and classical note taking techniques on comprehension and retention the texts which the department of Turkish education students listened to. In this line, the study group of the research was composed of 77 students in total who studied in the Ataturk University Faculty of Education the Department of Turkish Teaching, 38 of whom were from class 3/A and 39 of whom were from class 3/B. In this study, experimental design with “pre-post test and control group” is used. In the present study which lasted four weeks, the experiment group received strategic training in mind mapping note taking technique; the control group received strategic training in classical note taking techniques. After 4 weeks following the application, permanence test was performed. The data obtained following the study were evaluated in SPSS 16.0 package program and the following results were attained: The students studying in the department of Turkish education took notes using mind mapping technique and classical note taking techniques and this increased their listening – comprehension success. However, this increase was more distinctive in the group that took notes using mind mapping technique. The group using mind mapping technique was more successful than the group using classical note taking techniques in retention the text they listened to. In the experiment group that received strategic training in mind mapping technique, it was observed that the students became much more interested in the course and the course became more entertaining.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :