Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zeynel bey ve oğullarının hakkâri hâkimliği mücâdelesi ve isyânları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

Hakkâri hâkimliği, Osmanlının 1548 yılında Doğu Anadolu bölgesine tam olarak hâkim olması üzerine kurulan Van beylerbeyliğine bağlanmıştır. Bölgenin nüfuzlu ailesinden olan Zeynel Bey’e buranın yönetimi yurtluk-ocaklık sistemi ile verilmiştir. Uzun bir süre Hakkâri hâkimi olan Zeynel Bey’in zaman zaman civardaki yerel beylerle bazen de kendi oğulları ile rekabet ve mücadele içine girdiğini görüyoruz. Gevaş’ta hüküm süren ve düşmanı olan Seyyid Mehmed Bey’in isyanının ardından Zeynel Bey daha hayatta iken Albak Beyi olan oğlu Zahid Bey kendisine isyan etmişti. Bertaraf edilen bu isyandan sonra Şahkulu oğullarının bölge üzerinde karışıklığa sebep olan davranışlarını görmekteyiz. Zeynel Bey’in vefatının ardından oğulları arasında çıkan hâkimiyet mücadelesi sonucunda Zekeriya Bey isyan etmiş, daha sonra buranın yönetimi kendisine bırakılmıştı. Zekeriya Bey’den sonra oğlu Şeref Han ve İmadüddin Beylerin isyanlarını görmekteyiz.

Özet İngilizce :

When the Ottoman State took the complete control of the Eastern Anatolia in 1548, Hakkâri Governorship was bounded to the Van Beglerbeg. Zeynel Beg, one of the most influential families of the region, was given the governance of this place through the system of the Yurtluk-Ocaklık by the Ottoman Empire. Zeynel Beg had fighted and battled with the native lords and even his own sons during his long lasting governance. Following the insurrection of the Seyyid Mehmed Bey, the governor of Gevaş, Zeynel Beg’s son who governed Albak rose in rebellion against his administration. After these insurrections had been overcome, then the rebellious activities of Şahkulu sons which caused disturbances had emerged. After the death of Zeynel Beg, as a consequence of the struggle among his sons, Zekeriya Beg had insurrected. Later on, the governance of this place was left to himself. Following Zekeriya Beg, whose sons Şeref Han and Imadüddin Beg had appeared to have rose in rebellions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :