Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yükselen piyasa ekonomileri ve türkiye, 1990–2006: neredeyiz?

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F.1
Görüntülenme :
399
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, 2002 sonrası dönemde Türkiye ekonomisinin sergilemiş olduğu makro ekonomik performansı değerlendirmektedir. Bu değerlendirme, 17 yükselen piyasa ekonomisinin seçilmiş 10 makro ekonomik performans kıstası verilerinin “hiyerarşik olmayan kümeleme” yöntemi ile analizine dayanmaktadır. Çalışma, göstergelerin 1990–2006 dönemi yıllık verilerini ele almakta ve her bir gösterge 1990–2001, 2002–2006 ve 1990–2006 dönemleri için kümeleme analizine konu edilmektedir. Böylece, Türkiye ekonomisinin 2002 sonrası makro ekonomik performansı, sadece kendi geçmiş verileri ile değil, aynı zamanda diğer 16 yükselen piyasa ekonomisi verileri ile de karşılaştırılarak daha tatminkâr bir sonuca varılabilmektedir. Türkiye ekonomisinin 2002 sonrası makro ekonomik performansı ile ilgili bulgular, inceleme konusu değişkenlerden bazıları için mutlak bir başarıya (G ve MBR); bazıları için mutlak bir başarısızlığa (U, CDGDP ve GDPTW); ve bazıları için de “ne başarı ne de başarısızlığa” (PCGDP ve FDI) işaret etmektedir. Diğer bazı değişkenler (E ve İ) için durum farklıdır: Bu değişkenler açısından 2002 sonrası performans öncesi ile kıyaslandığında mutlak bir başarıya; ilgili diğer ülkelerle kıyaslandığında ise mutlak bir başarısızlığa işaret etmektedir. Özetle, görece, yüksek faiz oranları Türkiye ekonomisinin en kritik göstergesi olmaya devam etmektedir.

Özet İngilizce :

This study evaluates the macroeconomic performance of Turkish economy after the year 2002. This evaluation is based on “non-hierarchical cluster” analysis of 10 macroeconomic performance criterions of 17 emerging markets. This study covers 1990–2006 period annual data and each indicator is clustered for the period of 1990–2001, 2002–2006 and 1990–2006 separately. By this way, macroeconomic performance of Turkey is compared not only with its former data but also with the other 16 emerging countries’ market data. Findings about the macroeconomic performance of Turkey after the year 2002, signal an absolute success for some variables (G and MBR), an absolute failure for some variables (U, CDGDP and GDPTW), and “neither success nor failure” for some variables (PCGDP and FDI). The condition of some variables is different: When after the year 2002 performance of these variables is compared with its former condition, it signals an absolute success and when compared with the other countries it signals an absolute failure. As a result of the study, it is observed that high level of interest rate of Turkish economy continues to be the most critical indicator relatively.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :