Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yükseköğretim düzeyinde sınıf atmosferinin öğrenci başarısına etkisi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
418
DOI :
Özet Türkçe :

Sınıf atmosferinin temel değiskenleri; öğrenci kaynaklı sorunlar, sınıf içi fiziksel değiskenler, öğretim sürecinin özellikleri, iletisim biçimleri, öğretim elemanı desteği ve disiplin anlayısı olarak özetlenebilir. Bu çalısmada amaç, yükseköğrenim düzeyinde sınıf atmosferi değiskenlerinin öğrenci basarısı üzerindeki etkisini incelemektir. Betimsel bir çalısma olun bu arastırmada veriler durum saptaması yöntemiyle toplanmıstır. Arastırmanın evrenini, A.Ü. K.K. Eğitim Fakültesi olusturmaktadır. Örneklem olarak da ilköğretimin ikinci kademesine öğretmen yetistiren, Türkçe Öğretmenliği Bölümü, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi ve Đlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD’nde öğrenim gören öğrencilerdir. Veri toplama aracı olarak, arastırmacılar tarafından gelistirilen ölçeğin güvenirlik alfa katsayısı olarak 0.92’lik yüksek bir değer bulunmustur. Anket formları deneklere uygulandıktan sonra veriler istatistik programlarında analiz edilmistir. Öğrenciler basarılarını en çok etkileyen değiskenin öğretim elemanının yeterliliği olduğunu vurgulamıslardır. Öğrenciler ders dısındaki özel hayatlarına iliskin sorunların basarılarını oldukça etkilediğini ifade etmislerdir. Öğrencilerin sınıf dısı genel sorunları ve öğretim üyesinin etkililiğinin basarı üzerindeki etkisine iliskin öğrenci görüsleri arasında cinsiyete göre farklılık bulunmustur. Bölüm veya anabilim dallarına göre öğrenci basarısını etkileyen sınıf atmosferi değiskenlerinden öğrencilerin sınıf dısı sorunları ile sınıf içi disiplin konularında anlamlı bir farklılık bulunamamıstır. Sınıfın fiziksel değiskenlerinin basarıda etkililiği konusunda bölüm veya anabilim dalları arasında anlamlı bir farklılık bulunmustur. Sınıftaki iletisim ortamının bölüm veya anabilim dallarında öğrenim gören öğrencilerin basarılarındaki etkileri konusunda da anlamlı farklılık bulunmustur. Sınıf atmosferi yanında basarıyı etkileyebilecek diğer değiskenler de farklı kademelerde arastırılabilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Main variables of a classroom atmosphere can be summarized as studentdriven problems, in-class physical variables, characteristics of instructional process, communication styles, instructor support and discipline understanding. The studies at higher education level show that classroom atmosphere affects the student achievement positively or negatively. This study is descriptive in nature. The population of this research consisted of K. K. School of Education at Atatürk University and the students in the departments of Turkish Language Teaching, Social Sciences, Science and Elementary Mathematics Education was included in the study as the sample. A questionnaire was developed by the researcher as the data collection instrument and the alpha value was found to be 0.92 after reliability and validity study. Then, the responses to the questionnaire was coded and analyzed through SPSS program in computers. The students indicated that the major variable of affecting their successes was the qualification of the instructor. They also claimed that the problems related to their private lives affected their success level. Difference were found between the out-class problems of the students and the effect of the instructor’s efficiency on student success. No differences were found between in-class discipline problems and out of classroom problems of the students in relation to the classroom atmosphere variables affecting students’ success in relation to department and divisions. Significant differences were found among the departments and divisions related to classroom related physical variables on students’ success, and communicational environment within the classrooms.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :