Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yöneticilerin yönetsel stres kaynakları ve strese yatkınlık düzeyleri: erzurum’da bir araştırma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
621
DOI :
Özet Türkçe :

Yöneticilik mesleğinin, stresli olduğu bilinen bir gerçektir. İşlerinin güçlüğü yanında kişilik olarak da strese daha yatkın oldukları düşünülür. Bütün bunlarla birlikte yöneticiler hem kendi stresleriyle hem de astları üzerinde oluşan stresle mücadele etmek durumundadırlar. Yöneticilik mesleğinin stresli olması yanında yöneticilerin strese yatkın davranış özelliğine sahip olduğu görüşü bu iki konu arasındaki ilişkinin önemini de artırmaktadır. Bu nedenle Erzurum’da görev yapan yöneticilerin Yönetsel Stres kaynaklarını ve strese yatkınlık düzeylerini saptamaya yönelik anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler yöneticilerin demografik özellikleri dikkate alınarak varyans analizi ve frekans dağılımı uygulanarak yorumlanmıştır. Yöneticilerin işle ilgili konularda stres düzeylerinin düşük olmadığı ve genellikle strese yatkın kişilik özelliği gösterdikleri tesbit edilmiştir. Ancak, yöneticilerin sahip oldukları stres düzeyini kendilerini motive edici şekilde algıladıkları kanaatine varılmıştır.

Özet İngilizce :

It is a reality that the administrative profession is known to be stressful. In addition to their hard work their personality is also prone to stress. Yet managers have to struggle with both their own stress and the stres on their subordinates. The ideas that the profession of managers is stressful and the managers have a behaviour characteristic prone to stress increase the relationship between these two subjects. The main purpose of our study is to investigate this relationship . A survey, to determine the managerial stress sources and their aptness level to stress on the managers working in Erzurum, was carried out. The data obtained were interpreted by applying variance analysis and frequency distribution taking the demographical characteristics of the managers. It was observed that the stress level of managers related with the work, and generally display a personality susceptiple to stres. However we are of the opinion that the managers perceive the stres level they own as a stimulator.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :