Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yöneticilerin iletişim tarzı ve kullandıkları çatışma yönetim stili arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1, Bayburt Üniversitesi2
Görüntülenme :
658
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; astların, yöneticilerinin iletişim tarzını algılama şekli ile hem astlar hem de yöneticileri tarafından tercih edilen çatışma yönetim stilini belirlemek ve buna bağlı olarak örgütsel iletişim ile çatışma yönetimi arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla Erzurum İli'nde faaliyet gösteren biri devlet ve diğeri ise özel hastane çalışanlarını kapsayan toplam 100 kişi üzerinde bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada "İletişim Tarzları Ölçeği" ile "Rahim Örgütsel Çatışma Envanteri (ROCI-II)" anket araçları kullanılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler, SPSS istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; astların, yöneticilerinin iletişim tarzını algılama şekli "değerlendirici - motive edici iletişim tarzı" olarak belirlenmiştir. Hem yöneticiler, hem de astları tarafından tercih edilen çatışma yönetim stilinin ise "tümleştirme stili" olduğu görülmüştür. Yapılan korelasyon analizi sonucunda ise astların, yöneticilerinin iletişim tarzı algılama şekli ile yöneticilerin tercih ettikleri çatışma yönetim stili arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiye rastlanmamıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the perception way of subordinates with regard to their managers' communication styles and the conflict management style preferred by both subordinates and their managers, and therefore to reveal the relationship between organizational communication and conflict management. With this purpose a research was practiced on total 100 hospital personnel including employees who work in a public hospital and a private hospital. In the research, "Communication Styles Scale (CSS)" and "Rahim Organizational Conflict Inventory-II (ROCI-II)" survey instruments were used. Data from surveys was analyzed by SPSS statistical program. According to research results, "Evaluator - Motivator Communication Style" was determined as the perception way of subordinates with regard to their managers' communication styles. "Integrating Style" was determined as the conflict management style preferred by both subordinates and their managers. At the result of correlation analyze, no relation is found between the perception way of subordinates with regard to their managers' communication styles and the conflict management style preferred by both subordinates and their managers

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :