Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yenilenen ilköğretim programlarında ailenin eğitim fonksiyonunun öğretmen ve veli görüşlerine göre incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
455
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı 2004–2005 öğretim yılında yenilenen ilköğretim programlarında, ailenin eğitim fonksiyonlarını araştırmaktır. Araştırmada, Erzurum il merkezindeki 23 ilköğretim okulunda görev yapan 292 sınıf öğretmeni ve 188 öğrenci ailesi örneklem gurubuna alınmıştır. Veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan anketler (öğretmen ve veli anketi) kullanılmıştır. Anketler iki bölümden oluşmuştur. Anketin kapsam geçerliliği ile ilgili alan uzmanlarıyla görüşülüp tartışılmış, ayrıca anket 25 öğretmen ve 25 veliye uygulanıp, dil, anlam ve içerik açısından gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı öğretmen anketinde 0.79, veli anketinde 0.74 olarak bulunmuştur. Sonuçta yenilenen ilköğretim programlarında, ailenin eğitim fonksiyonların yetersiz kaldığı, ailelerin ve öğretmenlerin bilgilendirilmesinin gerekliliği ortaya konmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of the study is to investigate the family’s educational functions through teacher and parents views, in the primary education programs affected from 2004-05 educational years. The participants of the study are 292 teachers who work in 23 primary schools in Erzurum city center, and 188 parents of students. Teacher and parents questionnaires designed especially for this was used for data collections. Questionnaires were divided into two dimensions as “Is the basic function of the family in the renewed primary education program adequately emphasized? What is the teachers’ idea about it?”. “What are the ideas of the parents about information about the renewed primary education program?” The questionnaires were piloted with 25 teacher and 25 parents and modifications were made in terms of language, meaning and writings. The reliability of the questionnaires was found as (Cronbach Alpha) 0.79 for teachers and 0.74 and parents respectively. Data were analyzed in terms of frequency and percentages and presented in the tables. As a result, the function of the families in the renewed educational programs is not adequately emphasized, the families do not have information about it and do not participate in the educational activities in school, and finally parents should be informed by the school administrators and teachers.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :