Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yaratıcı drama yönteminin üniversite öğrencilerinin akademik başarılarına ve fransızca konuşmaya yönelik tutumlarına etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, Birleşmiş Milletler, Ankara2
Görüntülenme :
469
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, yabancı dil derslerinde yaratıcı drama yöntemi kullanımının üniversite öğrencilerinin akademik başarılarına ve Fransızca konuşmaya yönelik tutumlarına etkisini araştırmaktır. Araştırma ile ilgili uygulama, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği hazırlık sınıfı öğrencileri ile üç hafta boyunca gerçekleştirilmiştir. Uygun örnekleme tekniğiyle oluşturulan örneklem gruplarından biri kontrol grubu (N=15), diğeri ise deney grubu (N=16) olarak atanmıştır. Araştırmanın verileri, başarı testi, tutum ölçeği ve deney grubuna ders sonunda yazdırılan günlüklerden elde edilmiştir. Öğrencilere, başarı testi ders sonlarında, tutum ölçeği ise uygulama öncesinde ve sonrasında uygulanmıştır. Toplanan nicel verilerin analizinde parametrik analiz türlerinden t-testi ve ANCOVA testi kullanılmıştır. Araştırma bulguları, deney grubu öğretmen adaylarının Fransızca öğrenme başarılarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmasına rağmen, Fransızca konuşmaya yönelik tutumlarında anlamlı bir fark bulunmadığını ortaya koymuştur. Deney grubu öğretmen adaylarının günlüklerinden edinilen bilgilere
göre, yapılan sınıf içi yaratıcı drama uygulamaları yararlı ve etkili olmuştur. Bu bulgular ışığında, yabancı dil derslerinde, yaratıcı drama yöntemi kullanımının öğrencilerin Fransızca öğrenme başarılarına olumlu yönde etkisi olduğu söylenebilir.

Özet İngilizce :

The objective of this research is to determine the impact of the usage of creative drama method on foreign language courses on university students’ academic achievement and their attitude towards speaking French. The implementation of this research was conducted at Gazi University, Faculty of Education Department of French Language Teaching for three weeks with French preparatory class
students. The sample groups were assigned as the control group (N=15) and the experimental group (N=16) by convenience sampling method. The data for the research was obtained from the achievement test, attitude scale and journals kept by the experiment group after each course. The achievement test
was applied to the students after the courses and the attitude scale was applied before and after the implementation. In order to identify the differences between the averages in the analysis of the quantitative data collected, the t-test and the ANCOVA test among parametric analysis were conducted. The findings of the research showed that there has been a statistical significant difference in the
French language achievement of teacher students of the experimental group whereas no significant difference between the attitudes of students towards speaking French was found. According to the findings pertaining to the journals of the teacher students in the experiment group the in-class education
practices and the applied creative drama activities have been beneficial and effective. In the light of these findings, it may be assumed that creative drama has a positive effect on the French learning achievement of students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :