Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. sınıf örneği)

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
462
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı “Yapılandırmacı Yaklaşımın Sosyal Bilgiler Öğretiminde Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi (5.Sınıf Örneği)”ni belirlemektir. Çalışma grubu, 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında Erzurum ili Aşkale ilçesi İbrahim Polat İlköğretim Okulundaki 5-A ve 5-B şubelerinde öğrenim gören 21 erkek ve 20 kız olmak üzere toplam 41 öğrenciden oluşmuştur. 5-A sınıfında bulunan 8 erkek ve 11 kız olmak üzere toplam 19 öğrenci kontrol grubunu, 5-B sınıfında bulunan 13 erkek, 9 kız olmak üzere toplam 22 öğrenci ise deney grubunu oluşturmuştur. Araştırmada “Kontrol Gruplu Ön Test-Son Test Deneysel Desen”, verilerin analizinde Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Analizler, bilgisayarda SSPS 12.00 for Windows İstatistiksel paket programıyla yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. Elde edilen bulgular, yapılandırmacı öğrenme ilkelerine göre işlenen dersin, öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine ilişkin akademik başarıları ve öğrenilen bilgilerin kalıcılık düzeylerini arttırdığını, tutum yönünden ise bir değişiklik olmadığını göstermiştir.

Özet İngilizce :

Main purpose of this study is to determine “The effect of constructive approach on succes, attitude and permanency at the social sciences teaching (5th Class Example)”. The universe of this study consist of totally 41 students (21 boys and 20 girls) in 5-A and 5-B classes in İbrahim Polat Primary School in Aşkale, Erzurum in the 2007-2008 education and teaching year. From the class 5-A, 8 boys and 11 girls, totally 19 students were used as a control group and also from the class 5-B, 13 boys and 9 girls, totally 22 students were used as an experiment group. Pre-test - last test with control group experimental figure’’ was used in the experiment. Mann-Whitney U test was used for analizing the data.This analysises were made by using package program SSPS 12.00 for Windows (Statistical Package for the Social Sciences). Meaningfulness level is accepted as 0.05. As a conclusion of findings, teaching a subject with constructivist learning principles, increase the students’ academic success in Social Sciences and rememberance level what they learn , but there is no change in attitude side.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :