Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yan mamullerin muhasabeleştirilmesine ilişkin öneriler

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Aşkale Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
467
DOI :
Özet Türkçe :

Birçok üretim işletmesinde ana mamulün üretimi sırasında ortaya çıkan yan mamullerin, vergi mevzuatı açısından farklı yöntemlerde kaydedilmesi mümkündür. Ancak yan mamullerle ilgili bu farklı kayıt yöntemlerinin karar alıcıların kararlarını farklı şekillerde etkileyeceği unutulmamalıdır. Dolayısıyla yan mamullerle ilgili muhasebe kayıtları yaparken bazı noktaların aydınlığa kavuşturulması gerekir. Bu bağlamda yan mamul geliri, ana faaliyet geliri, yan faaliyet geliri veya olağan dışı gelir mi sayılmalıdır. Ayrıca yan mamuller toplam üretim maliyetinden pay almalı mı ya da bu, farklı bir stok kaleminde gösterilmeli midir gibi soruların cevap bulması zorunludur. Bu çalışmayla yan mamullerle ilgili yukarıda belirtilen sorulara, mevzuat çerçevesinde, karşılaştırmalı örneklerle cevap aranması ve özellikle üretim işletmelerinin muhasebe uygulamalarına ışık tutması amaçlanmıştır

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

It is possible to record the by-products emerging during the production of main product through different methods from the point of tax legislation. However, it shouldn’t be emitted that the decisions of decision makers will be affected by these different recording methods related with by-products. Thus, while recording accounting of by-products, same points should be enlightened. In this context, the questons whether the reveneue of by-product should be accepted as main activity income or by-activity income or unusual revenue; whether the by-products should get a share from total production cost or not, and / or whether to register them in a different stock item, should be answered. In this study, it was aimed to find answer to the above mentoned questions by giving comparative axaples within the framework of legislation, and to throw a light on accounting practices especially of the production enterprises.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :