Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı dil öğretiminde öğrenme biçemleri ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretiminde öğrenme biçemleri ile öğrenci başarısı arasında bir ilişkinin olup olmadığını belirlemektir. Bu çalışmada öğrenme biçemleri Deneyimsel Öğrenme Kuramına dayandırılarak araştırılmıştır. Kuramın ilkeleri genel olarak açıklandıktan sonra öğrenme biçemleri genel hatları ile tek tek ele alınmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin sahip oldukları öğrenme biçemleri ile İngilizce dersinden almış oldukları başarı notları arasındaki ilişki esas alınmıştır. Çalışmaya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Afyon Karahisar Mustafa Üstündağ İlköğretim Okulunda, Emek İlköğretim Okulunda, Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda ve Turgut Yılmaz İpek İlköğretim Okulunda 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında sekizinci sınıfa devam eden öğrenciler öğrenme biçemleri anketini cevaplayarak katılmışlardır. Anketten elde edilen veriler ile öğrencilerin 2004-2005 Eğitim-öğretim yılı I.dönem İngilizce karne notları üzerinde SPSS olarak kısaltılan istatistiki program kullanılarak inceleme yapılmıştır. Bu inceleme sonucunda öğrenme biçemleri ile başarı arasında çeşitli katsayılarda ilişki olduğu ortaya çıkarılmıştır. Böylece yabancı dil öğretiminde öğrenme biçemlerinin çeşitli katkılarının olduğu ve öğretim esnasında öğrenme biçemlerinden yararlanılması gerektiği kanıtlanmıştır.

Özet İngilizce :

This study aims at researching whether there is a relationship between learning styles and learners’ success in foreign language teaching. Learning styles were based on Experiential Learning Theory in this study. After the principles of the theory were generally explored, each of the earning styles were handled in detail. The relationship between learning styles which the learners had and the marks which the learners got in English course was the main subject of this study. The students at Grade 8 in 2004-2005 Academic year in Mustafa Üstündağ Elementary School, Emek Elementary School, Boarding Elementary School and Turgut Yılmaz İpek Elementary School in Afyon Karahisar participated in this study. The data obtained from the inventory and the marks which the pupils got in their English course in 2004-2005 Academic year 1st semester were analyzed by using a statical programme called as SPSS. The results of this analysis indicated that there is a relationship between learning styles and learners’ success in various correlations. Hence, it was proved that the learning styles had various contributions to foreign language teaching and it was necessary to benefit from the learning styles during the teaching process.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :