Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı dil (ingilizce) öğretiminde öğrenci başarısını etkileyen değişkenler

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
580
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, yabancı dil (İngilizce) öğretiminde başarıyı etkileyen faktörlerden bazılarını ortaya çıkarabilmek için yapılmıştır. Bir başka ifade ile yabancı dil öğretimiyle ilgili görev yapan öğretmenlerin kullandıkları yabancı dil öğretimi teknik ve yöntemlerinin öğrenci başarısı üzerine etkisi araştırılmıştır. Burada esas amaç; birinci ve ikinci kademe eğitim ve öğretim kurumlarındaki yabancı dil öğretimini daha etkili bir yapıya kavuşturmak ve bu maksatla yapılan harcamaların da daha alt düzeydeki öğrenenler için uygun hale gelmesine yardımcı olmaktır. Araştırmamızda belirlediğimiz problem ile ilgili sağlıklı yorumlar yapabilmemize olanak sağlayabilecek olan sorulara cevaplar aranmıştır. Belirlemiş bulunduğumuz soruları şöyle sıralayabiliriz: 1- Dil öğretimi ile ilgili olarak seçilen derslerin içerikleri ile belirlenen hedefler arasında uyum ne düzeydedir? 2- Sınıf içerisindeki dil öğretimi etkinliklerinde ilgili öğretmen ne tür dil öğretimi etkinliklerini sürece dahil etmektedir? 3- Belirlenen yabancı dil öğretimi ile ilgili amaçlar öğrencilerin beklentilerini ne düzeyde karşılayabilmektedir? 4- Öğretmenler ders öğretim programlarını tasarlayıp hazırlarlarken ne tür zorluklarla karşılaşmaktadırlar? Belirlemiş bulunduğumuz problemlerle ilgili verileri elde edebilmek için Erzurum ili içerisindeki Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ve kontrolündeki ikinci kademe ve lise düzeylerinde eğitim ve öğretim yapan okullarda yabancı dil öğretimi ile ilgili görev yapan öğretmenlere uzman görüşlerine baş vurularak hazırlanan bir anket kullanılmıştır.

Özet İngilizce :

This research has been done to find out the factors influencing the students’ successes in learning a foreign language (English). In other words; the effects of the methods and techniques, used by the teachers on the staff to teach the choosen foreign language, on the students’ success. The main aim of our study is to make the foreign language teaching in secondary and high schools more effective and make it suitable by reducing the educational expences for ones who want to learn a foreign language but not having more Money. In our study ıt has been tried to answer some guestions which are suitable for us to make brief comments on the problem defined by us. We can order the guestions like this: 1- What is the level of the suitability of the contents of the choosen course boks to teach the foreign language and the goals of the second language learning? 2- What kind of language learning activities do the teachers use in the course? 3- How do the aims meet the needs of the students? 4- What difficulties have the teachers faced while designing and preparing their course curriculums? A reliable quastionaire prepared with the help of some experts and according to their poinof views has been applied to the teachers in some secondary and high schools in Erzurum directed by the ministry of education to have the data related with the problem defined by us.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :