Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xv. ve xvi. yüzyıllarda filibe şehrinde iktisadi hayat ve meslek grupları

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Yaklaşık 5000 yıllık bir geçmişe sahip olan Filibe, Osmanlı hakimiyetinden önce Haçlı saldırıları, Bizans ve Bulgar prenslerinin çatışmasına sahne olmuş, adeta harabeye dönen şehir, 1363’de Osmanlıların fethetmesiyle birlikte iktisadi ve ticari yönden önemli bir merkez haline gelmiştir. Osmanlı şehir oluşumunun ana unsurlarından olan camii,bedesten ve imarethaneler ticari hayatta önemli kurumlardır. XV. ve XVI. yüzyıllarda önemli ticaret yolları üzerinde bulunan Filibe şehri transit ticaret kavşağı ve aktif üretim merkezi konumundadır. Şehirde, ülkeler ve şehirlerarası pazarlar için üretim yapan meslek grupları ve sanat dalları gelişmiştir. Bu çalışmada, meslek ve sanat erbabı tahrir kayıtlarından tespit edilerek sektörel bazda ele alınıp incelenmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Filibe, having history of 5000 years, was exposed to crusades, became a conflict between Byzantiun and Bulgarian princedoms and nearly was destroyed before the Ottoman sovereignty. Filibe has bean an important centre in terms of economical and commercial aspects, after the Ottoman conquest. The mosques, covered, bazaars and imarets are important institutions in commercial life and in the formation of Ottoman cities. Filibe, located on the important commercial roads, is a transit trade and active production centre in the 15th and 16th centuries. Job associations and artistic branches produce goods for the markets in the cities and countries. This study identifies jobs and these job-holders by analysing tahrir records and classifies these jobs and holders into groups.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :